Sök

Påven vid mötet om Skydd av minderåriga i Kyrkan Påven vid mötet om Skydd av minderåriga i Kyrkan 

Briefing: Det krävs konkreta svar och lyhördhet

Under briefingen på torsdagseftermiddagen om mötet om Skydd av minderåriga i Kyrkan som hade inletts samma morgon talade man om en uppmärksamhet på offren, punkter för reflektion som påven hade tagit fram samt om biskoparnas stora engagemang

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ärkebiskop av Malta msgr Charles J. Scicluna vid Troskongregationen och medlem av mötets organisationskommitté, pater Hans Zollner, ordförande för centrumet för skydd av minderåriga vid Påvliga universitetet och medlem i Påvliga kommissionen för vård av minderåriga och kommitténs referens berättade under torsdagens briefing om mötet om Skydd av minderåriga som inletts samma morgon. Båda två klargjorde att mötet karaktäriseras av konkretion, intensitet och medvetenhet om vikten av mötet och en vilja att vandra tillsammans.

Röra vid Kristi sår

Mötesdeltagarna lyssnar på övergreppsoffers vittnesbörd och de berättade att de kommer närmare offren och deras lidande på det sättet. Att ”röra vid Kristi sår” betyder att ta sitt ”ansvar” och förstå att det är grundläggande att ”handla tillsammans” och inte lämna biskoparna ensamma då de tar hand om övergreppsfall.

Tystnadskulturen är inte acceptabel

Tystnadskulturen kan vara förståelig men är inte acceptabel. Man måste ha modet och ödmjukheten att fördöma dåliga beteenden. Ärkebiskopen av Brisbane msgr Mark Benedict Coleridge betonade: “Vi talar om ett nytt sätt att vara kyrka på” - “det behövs en vision för annars handlar det bara om en enkel administration och taktik, för att utan konkretisering dunstar allt bort”.

Biskopar ska vara herdar och inte managers

Han talade om risken med att biskopar blir ’managers och inte herdar’ och sa att biskopen måste vara herde och röra vid såren och alltid lyssna.
Vad gäller påvens punkter för reflektion som delades ut vid mötets början berättade briefingens mötesdeltagare att dessa är starka, vägledande impulser.

Celibat och homosexualitet - inte större benägenhet till synd

Journalister frågade om sambandet mellan prästers celibat och homosexualitet och övergrepp men msgr Scicluna berättade att dessa kategorier enligt hans erfarenhet inte har mer benägenhet att synda än andra.

 

22 februari 2019, 13:53