Sök

Morgonbön vid mötet om Skydd av minderåriga i Kyrkan Morgonbön vid mötet om Skydd av minderåriga i Kyrkan 

Andra dagen vid mötet om skydd av minderåriga har inletts

Andra mötesdagen om skydd av minderåriga inleddes med en morgonbön om att leva tron utan hyckleri. Även denna morgon lästes ett vittnesbörd upp om ett övergreppsoffer: "När jag blev utnyttjad av en präst lämnade min moder Kyrka mig ensam … alla gömde sig och jag kände mig ännu ensammare och jag visste inte vem jag skulle vända mig till”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Mötet, Skydd av minderåriga i Kyrkan i Vatikanen 21-24 februari, öppnades på fredagsmorgonen i den nya synodsaulan i Vatikanen och i närvaro av påven Franciskus.

Tjäna Herren

Morgonbönen leddes av msgr Pierbattista Pizzaballa, apostolisk administrator i Jerusalem av den latinska riten och de samlade sjöng Veni, Creator Spiritus. Generalsuperior vid Congregatio Sororum a Caritate B.M.V. de Mercede sr Aurora Calvo Ruiz läste ett stycke ur Romarbrevet 12:9: Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.

Vittnesbörd

Strax därefter lästes ett vittnesbörd från ett övergreppsoffer upp: "När Jesus var döende var hans mamma med honom. När jag utsattes för övergrepp av en präst lämnade min moder Kyrka min ensam. När jag behövde någon från Kyrkan för att tala om övergreppen på mig och min ensamhet, gömde sig alla och jag kände mig ännu ensammare och jag inte visste vem jag skulle vända mig till”.

“Förhindra dem som utövar sin tjänst i Kyrkan att missbruka andra för sina egna syften och ge dem ödmjukhet att osjälviskt tjäna andra som Jesu lärjungar”

 

Efter att ha lyssnat på detta följde en lång tystnad och msgr Pizzaballa bad för att “ingen någonsin mer ska behöva vara rädd för våld och förtryck” i Kyrkan ”utan snarare finna total säkerhet och hjälp hos henne”. Sedan bönen till Gud: “Förhindra dem som utövar sin tjänst i Kyrkan att missbruka andra för sina egna syften och ge dem ödmjukhet att osjälviskt tjäna andra som Jesu lärjungar”.

Efter bönen påminde mötets moderator pater Federico Lombardi om att hela Kyrkan ber för påven, hans läroämbete och vägledande tjänst och bad alla att tillsammans i hela Kyrkan önska honom lycka till.

FN:s uppskattning för mötet i Vatikanen

P Lombardi påminde sedan om påven Franciskus önskan att alla mötesdeltagare ska ha de officiella dokumentationerna från FN på temat kampen mot våld mot barn tillgängliga. Dokumenten har sänts till Vatikanen inför mötet via mejl från FN:s kommission för kampen mot våld mot barn och bär titlarna “Toward a world free from violence. Global survey on violence against children” och “A familiar face”. Den senare, som är en rapport från UNICEF 2017,  berör frågan om att övergrepp oftast sker inom familjer berättade p Lombardi och bygger på världsomfattande undersökningar om problemet med våld mot barn. I mejlet från FN uttrycker man stor uppskattning för mötet i Vatikanen och önskar mötesdeltagarna givande reflektioner och goda resultat.
 

22 februari 2019, 12:08