Sök

Sant Uffizio Sant Uffizio 

Pater Geissler lämnar Troskongregationen

Pater Hermann Geissler har lämnat Troskongregationen efter anklagelserna mot honom.

Pater Hermann Geissler lämnar Troskongregationen. På måndagen lämnade han över sin avgångsansökan till prefekten, kardinal Luis Ladaria Ferrer, som välkomnad den. "Fader Geissler tog detta steg för att begränsa den skada som redan gjorts kongregationen och dess gemenskap."

Doris Wagner, tidigare ordenssyster i kommuniteten "Opus spiritualis Familia", som även pater Geissler är med i, anklagade prästen för olämpligt beteende. Detta skulle ha ägt rum under 2009.

Pater Gaissler, fortsätter uttalandet från Troskongregationen "upprepar att anklagelsen mot honom är inte sannna, och ber om att den kanoniska processen som redan har börjat, ska fortsätta.

29 januari 2019, 15:52