Sök

Biskopar från hela världen vid en mässa på Petersplatsen under biskopssynoden i oktober Biskopar från hela världen vid en mässa på Petersplatsen under biskopssynoden i oktober 

Globalt engagemang målet med övergreppsmötet i februari

Den Heliga Stolens pressrum gav ett pressmeddelande på onsdagen om det kommande mötet i februari om övergrepp i kyrkan.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Alessandro Gisotti, tillfällig presstalesman, sa till de samlade journalisterna att mötet har ett konkret syfte: målet är att alla biskopar har helt klart för sig vad som måste göras för att förebygga och bekämpa övergrepp:

”Påven Franciskus vet att det är ett globalt problem och att det bara kan hanteras med ett globalt svar. Han vill att mötet ska vara en samling av herdar, och inte en konferens med studier – ett möte som omfattar både bön, undervisning och handling.”

Smärtsam vandring sen 15 år 

”För påven är det viktigt att biskoparna som deltar återvänder till sina stift, medvetna om de regler som ska tillämpas och därmed vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra övergrepp, för att skydda offer, och för att säkerställa att inget ärende förmörkas eller blir bortglömt.”

”Med hänsyn till de stora förväntningarna som har skapats kring mötet är det bra att understryka att Kyrkan inte befinner sig i början kampen mot övergrepp. Mötet är en etapp på en smärtsam, men fortsatt vandring, som kyrkan har gjort med beslutsamhet i över femton år.”

18 januari 2019, 09:30