Sök

Kardinal Parolin vid COP24 i Katowice om klimatet Kardinal Parolin vid COP24 i Katowice om klimatet 

Kardinal Parolin vid COP24: Klimatförändring är mer av en moralisk fråga

Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin, närvarade vid COP24 – Conference of the Parties – den två veckor långa konferensen i Katowice, Polen, där världens ledare samlas för att diskutera framtidens klimatpolitik. Parolin påminde konferensen om klimatförändringsfrågans moraliska och etiska dimension och uppmuntrade alla att söka efter att arbeta tillsammans för deras gemensamma hem.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Kardinal Pietro Parolin närvarar vid COP24-konferensen som äger rum mellan 2-14 december, tillsammans med ledare från de länder som undertecknat FN:s klimatkonvention UNFCCC. Det är 24:e gången som klimatmötet äger rum, därav namnet COP24. Målet med de årliga konferenserna är att förhandla om hur klimatförändringarna ska hanteras, hur utsläppen av växthusgaser ska minska och hur klimatfinansieringen ska kunna skalas upp.

Klimatförändring kräver politisk vilja

Under måndagen talade kardinal Parolin till konferensen. Han citerade bland annat IPCC – FN:s klimatpanels rapport – och sade att det ännu finns tid att nå Parisavtalets mål, avtal som signerades i Paris år 2015 i samband med 21 och i vilket världens ledare kommit överens om att bidra till att den globala uppvärmningen blir mindre än 2 grader, och göra ytterligare ansträngningar för att se till att den ska stanna vid 1,5 grader.
Detta kräver ”stark politisk vilja”, sade Parolin, att skapa ett klimatförändringsprogram och modell för utveckling, teknologi och beteenden som minskar växthuseffekterna.

Kardinal Parolin nämnde sedan de tre punkterna som är extra viktiga för den Heliga Stolen när det kommer till konkreta strategier: Först av allt, att programmet byggs på ”en tydlig etisk grund”, att programmet riktar sig mot att ”lindra fattigdom, främja människans värdighet och en fullkomlig mänsklig utveckling”, och att programmet fokuserar på att behandla både aktuella och framtida behov.

Klimatförändring en moralisk fråga

Kardinal Parolin sade även att det har “blivit allt mer tydligare att klimatförändringen är mer av en moralisk fråga än en teknisk” och att denna kräver en mentalitet inriktad på värderingar som framhäver den ”etiska och mänskliga dimensionen av klimatförändringar.”

Påven Franciskus skriver i sin encyklika Laudato Si’ att ”när vi talar om miljö, talar vi egentligen om den existerande relationen mellan natur och det samhälle som vi lever i. Naturen kan inte betraktas som någonting separat från oss eller enbart en miljö som vi lever i. Vi är en del av naturen, vi ingår i den och är därmed i ständig interaktion med den. För att förstå varför en given miljö är förorenad behöver vi studera det givna samhällets verksamhet, ekonomi, beteendemönster och sättet på vilket det uppfattar verkligheten. […] Vi står inte inför två separata kriser, den ena miljömässig och den andra samhällelig, utan inför en mer komplex kris som omfattar båda. Lösningsstrategier kräver en integrerad metod för att bekämpa fattigdom, återställa människans värdighet och samtidigt beskydda naturen.” (punkt 139)

Klimatförändring kräver gemensamma åtgärder

Kardinal Parolin nämnde även klimatförändringen som ett ansvar gentemot framtida generationer, “som inte ska behöva absorbera problemen orsakade av föregående generationer.”

Han påminde sedan om påven Franciskus hopp att människan från det 21:a århundradet ”blir ihågkommen för att generöst ha tagit sitt ansvar” vis-à-vis den postindustriella tiden som ”kanske kommer att bli ihågkommen som en av de mest ansvarslösa i historien” (Laudato Si’, punkt 165)

För att detta ska bli verklighet, avslutade Parolin, ”har vi inga andra alternativ än att göra vårt yttersta för att implementera ett ansvarsfullt gemensamt arbete som aldrig skådats förut, för att bygga vårt gemensamma hem.” (Laudato Si’, punkt 13)

05 december 2018, 13:21