Sök

Treenigheten av Rublev Treenigheten av Rublev 

P Cantalamessa: Treenigheten hjälper att övervinna uppdelning

Vid sin andra adventspredikan reflekterade Påvliga hushållets predikare över Treenigheten även med hjälp av konst

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Treenigheten är som en av de musiktrianglar som vibrerar helt och ger samma ljud oavsett var du slår an den”. I detta “triumvirat” Fadern, Sonen och den Helige Anden är de alltid engagerade i “att förhärliga varandra”. Kring denna “Treenighetens symfoni” roterade pater Raniero Cantalamessas andra adventspredikan i Cappella Redemptoris Mater i det apostoliska palatset i Vatikanen i påven Franciskus närvaro. ”Det finns bara en ’plats’ i världen – förklarar han – där regeln ’älska din nästa som dig själv’ praktiseras på ett absolut sätt. Denna plats är Treenigheten.

Ruvblevs ikon

Pater Cantalamessa påminner dessutom att “modellen för alla framställningar av Treenigheten” är Rublevs ikon som målades år 1425 till kyrkan tillägnad sankt Sergiuskyrkan och reproducerad i mosaiken i Cappella Redemptoris Mater. Guds Treenighets dogma – sa han - uttrycks genom “att figurerna är tre och väl distinkta, men liknar varandra mycket”. Och de är "idealiskt inuti en cirkel som belyser deras enhet”. Från ikonen går “ett tyst skri”. “Var ett liksom vi är ett”.

Treenighet och enhet

Treenigheten visar oss “den sanna vandringen mot enheten”: “de tre Personerna är enade utan att förväxlas; varje Person “identifierar” sig i den andra och ger sig åt den andre och gör att den är den andre”. “Alla – sa p Cantalamessa – önskar oss enhet “från djupet av hjärtat”. Varför är det då så svårt att ”vara enade”? Vi vill att man enar sig ”men kring vår synvinkel”. “Problemet är att den andra som står framför mig gör exakt samma sak med mig”. ”På denna väg – underströk han – uppnår man aldrig enhet. Man vandrar den motsatta vägen”.

“Bibelns levande Gud är inget annat än levande Treenighet”

Övervinna oenighet

Treenigheten är “en levande och förnimbar verklighet”. Den är det absoluta kärleksbeviset: “Varje gudomlig person – förklarade p Cantalamessa – älskar den andre precis som sig själv”. ”Att kontemplera över Treenigheten hjälper för att övervinna oenighet i världen”. ”Man kan vara skilda i tanken, i det som var och en tänker om doktrinella eller pastorala frågor som ännu lagenligt debatteras i Kyrkan, men aldrig skilda i hjärtat: in dubiis libertas, in omnibus vero caritas (frihet i tvivel, kärlek till alla). Detta, underströk p Cantalmessa, betyder att imitera ”Treenighetens enhet”. Detta är just ”enhet i olikheten”.

Gå in i Treenigheten

“Det finns något ännu mer välsignat som vi kan göra vad gäller Treenigheten än att kontemplera och imitera den”: “gå in i den”. “Kristus – avslutade p Cantalamessa– har lämnat oss ett medel för att göra det”: genom eukaristin. “Vid kommunionen förverkligas Kristi ord i strikt bemärkelse: jag i dem och du i mig”. I eukaristin erbjuds vi nåden att ”vara Treenighetens måltidsgäster”.
 

Photogallery

Adventspredikan i Cappella Redemptoris Mater
15 december 2018, 08:34