Sök

Toppmöte i Vatikanen Toppmöte i Vatikanen 

Kvinnliga afrikanska domare: Postkolonial fattigdom är roten till människohandel

Toppmötet om människohandel som har hållits i Påvliga vetenskapsakademien 12-13 december har avslutats. Domare från olika afrikanska länder har varit mötets huvudrollsinnehavare och de har talat om möjliga lösningar på fenomenet människohandel, som är särskilt utbrett i Afrika.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid "Toppmötet för afrikanska kvinnor domare och åklagare om människohandel och organiserad brottslighet” har man talat om människohandel - ett fenomen som finns över hela världen men i synnerhet på den afrikanska kontinenten. Bland lyssnarna var syster Eugenia Bonetti, Consolata-missionär som sedan år tillbaka engagerar sig i att befria kvinnor från prostitution i Italien.

Organhandeln i Afrika ökar

Syster Bonetti berättar för Vatican News om toppmötet och att männiksohandeln hotar just de allra svagaste personerna, som barn, och att multinationella företagande på kontinenten utgör ett hot. Domarna och åklagarna fokuserade just på barnen då de hotas av en ökande organhandel, berättar hon, och att man känner till situationer som att kvinnor åker till BB för att föda och får höra att barnet är dött utan att det är det. De har medvetet dödat barnet för att använda organen. Det finns anledning till mycket stor försiktighet för att människohandlarna och särskilt organhandlarna studerar ut nya sätt att lura folk på, säger syster Bonetti.

Viktigt möte

Bland mötesdeltagarna sågs Cecilia Olatoregun, domare vid Nigerias högsta domstol och hon berättar att detta toppmöte har varit mycket viktigt för att bemöta nya typer av slaveri. “Mitt land Nigeria – berättar hon – är sätet för många kriminella organsiationer, som handlar med personer för att sända dem till Europa och den amerikanska kontinenten för prostitution och andra brott”. ”Detta toppmöte hölls vid en mycket passande tidpunkt för våra ledare och lagstiftare i hela Afrika, för att reflektera mer på djupet över lösningar på människohandel i straffrättsligt ljus” säger Olatoregun.

Postkolonialt utnyttjande grunden till människohandeln

Domaren Anwuri Chikere från Elfenbenskusten och högsta domstolen i Abuja, berättar att mötesdeltagarna är enade om att "världsmakterna bara på politiskt plan har befriat de afrikanska länderna från kolonialismen och i verkligheten fortfarande kontrollerar dem genom att göra deras ekonomiska självförsörjning omöjlig”. Organstöld kan bara ske där fattigdom råder säger hon vidare: “Ex-koloniala regeringar kontrollerar och stödjer våra politiker i deras beteende och vi medborgare är dem som får utstå de värsta av konsekvenser. Vi har alltså kommit hit för att dela med oss av idéer om hur man ska ekonomiskt befria sig för att utrota våra problem”. Chikeres slutsats är att ”det är en del av historien att afrikanerna såldes som slavar, men detta fortsätter än idag! Vad är människohandel om inte slaveri?”

Det krävs omfördelning av tillgång och utbildning

Syster Bonetti talar om vikten av att det sker förändringar: “För att folket i Afrika ser andras välfärd och skulle även vilja ta del av den och sitta vid dessa maktfullas bord, dessa stora som har världens välfärd i sina händer. Och det är därför som vi har detta stora migrationsflöde. Så det krävs att man balanserar upp systemen för handeln, utbytet och utbildningen … Vid mötet i Vatikanen talade man mycket även om vikten av att kunna arbeta i skolor, för att man i skolor i de afrikanska länderna ska utbildas i att alltmer bli aktörer i sina länders framtid”.

“Folket i Afrika ser andras välfärd och skulle även vilja ta del av den och sitta vid dessa maktfullas bord, dessa stora som har världens välfärd i sina händer. Och det är därför som vi har detta stora migrationsflöde”


 

17 december 2018, 13:12