Sök

Heliga Stolens delegation vid COP24 i Katowice, Polen Heliga Stolens delegation vid COP24 i Katowice, Polen 

Heliga Stolen uppmuntrar till större ambitioner efter COP24

I Heliga Stolens slutdeklaration om klimatkonferensen som har hållits i Polen uppmanar man till att lyssna på jordens och sårbara personers rop.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Tacksamhet till staterna som har skrivit under 'Rulebook', förordningen om genomförande av Parisavtalet som antogs 2015, med målet att i syfte hålla den genomsnittliga ökningen av den globala temperaturen under 2 grader celsius. Men även konstaterandet att förordningen inte tillräckligt återspeglar det akuta behovet att ta itu med klimatförändringarna. Detta observerar man i Heliga Stolens slutdeklaration om FN:s klimatkonferens COP24, som har hållits i Katowice, i Polen.

Lyssna på jorden rop

Förordningen – läser man i deklarationen – behandlar inte mänskliga rättigheter på ett korrekt sätt. De mest sårbara personernas och jordens rop kräver mer brådskande handling och större ambitioner. Som Heliga Stolen många gånger har understrukit går främjande av mänsklig värdighet, att lindra fattigdomen genom att främja integrerade mänsklig utveckling och effekterna av klimatförändringarna hand i hand.

Minskning av koldioxidutsläpp och hållbarhet

Vi läser i deklarationen om att påven Franciskus i encyklikan Laudato Sì understryker vikten av att stärka det politiska ansvaret vad gäller klimatförändringen, ett globalt problem med allvarliga konsekvenser: klimatmässiga, sociala, ekonomiska, politiska och fördelningen av tillgångar. Heliga Stolen uppmuntrar slutligen till att hantera minskningen av koldioxidutsläpp, som kommer av en ekonomi baserad på fossila bränslen, och att använda starkare mekanismer för att minska utsläppen av växthusgaser. Andra vägar att ta är dem som syftar till att främja utbildning i hållbarhet och uppmuntra till livsstilsförändringar.

 

20 december 2018, 09:10