Sök

Ordenssystrar i sin trädgård Ordenssystrar i sin trädgård 

Pro Orantibus-dagen: stöd det kontemplativa klosterlivet

Den 21 november uppmärksammar den katolska kyrkan varje år de gudsvigda kvinnorna som lever i kloster. Dagen 'Pro Orantibus' infaller på högtiden för Jungfru Marias Tempelgång och föddes i viljan att stödja det monastiska klosterlivet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Det var påven Pius XII som den 13 maj 1953 instiftade dagen "Pro Orantibus" för att uppmärksamma en ofta osynlig del av kyrkan, det kontemplativa livet. Pro Orantibus betyder ”för de bedjande” och påminner även om att stödja de kontemplativa ordnarna materiellt. Den Påvliga Kongregationen för det Gudsvigda Livet har en avdelning som just fokuserar på de kloster i behov av materiellt stöd. Sen 1955 firas dagen den 21 november, då även insamlingar även rum i den lokala kyrkan, för stiftets kontemplativa kloster.

Kontemplativa systrar möts i Rom

Omkring 50 000 ordenssystrar lever idag i klausur i de mer än 3500 kontemplativa kloster som den katolska kyrkan räknar i världen. Den Påvliga Kongregationen för det Gudsvigda Livet, med prefekt msgr. João Braz De Aviz, har i år organiserat ett möte i Lateranuniversitetet, för att belysa värdet av det monastiska klosterlivet för kyrkan och världen.

Vid mötet i Rom kommer även 300 kontemplativa ordenssystrar att delta efter att ha fått påven Franciskus tillåtelse att lämna sina kloster – främst från Italien men även från andra länder. Mötet kommer att omfatta rapporter, vittnesmål och cirkelsamtal men även tillfällen för att med tacksamhet fira den gåva som det monastiska livet är för kyrkan.

Påven Franciskus har särskilt uppmärksammat det kontemplativa gudsvigda livet i två skrivelser, "Vultum Dei Quaerere", 22 juli 2016, och "Cor Orans", 1 april 2018. Dessa kommer att vara centrala i morgondagens möte. 

Påvarna om kontemplativa systrar: Kyrkan behöver er!

När påven talade till det gudsvigda livet under sin resa till Peru i år, upprepade han flera gånger ”Kyrkan behöver er! – ord som markerar vikten av gudsvigda män och kvinnor, som varje dag offrar sin bön och sitt tysta arbete för kyrkan och hela världen.

År 1997 påminde påven Johannes Paulus II i sin Angelus på denna dag, om behovet av att ge både andligt och materiellt stöd för dessa våra systrar som väljer att vara i kyrkans hjärta, och påven Benedictus XVI tog upp tanken på monasticism i en utilitarisk värld, i sitt tal 2006:

"Faktum är att dessa bröder och systrar bär en tyst vittnesbörd, mitt i vardagens ibland frenetiska händelser, om Guds trohet och kärlek. …. Kontemplativa kloster erbjuder sig som "oaser" i vilka människor, pilgrimer på jorden, lättare kan släcka sin törst vid den Helige Andens källa, längs vägen.

Således är dessa till synes värdelösa platser tvärtom oumbärliga, som de gröna "lungorna" i en stad: de gör alla gott. Kära bröder och systrar, låt oss tacka Herren, som i sin Försyn vill ha kontemplativa kloster. Må de ha vår andliga och också vårt materiella stöd så att de kan utföra sin mission i att hålla väntan på Kristi återkomst levande.”

Vad kan vi göra?

På Pro Orantibus dagen kan vi först och främst be för de kontemplativa ordnarna och för kallelser till denna del av det gudsvigda livet. Även bedjarna behöver böner. För det andra kan man se vilka kloster i ens stift som är i behov av materiellt stöd och stödja dem ekonomiskt. Man kan även stödja dem genom att köpa saker som producerats i kloster, som ofta är vackrare än massproducerade produkter.

20 november 2018, 15:24