Sök

Taoistiskt tempel Taoistiskt tempel 

Msgr Ayuso Guixot: Kristna och taoister tillsammans för en global etik

Onsdagen 7 november avslutades det andra internationella mötet mellan kristna och taoister i Singapore som "har bidragit till att stärka vänskapsbanden mellan de två religionerna”, som det står i mötets slutdokument. Msgr Ayuso Guixot, sekreterare för det Påvliga rådet för interreligiös dialog säger att kristendomen och taoismen har samma moraliska värden.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid mötet som bar temat “Kristen och taoistisk etik i dialog” tog man upp frågorna; dagens moraliska kris och framtidshoppet; taoistiska och kristna svar på den moraliska krisen; de sociala institutionerna och personers omvandling; andlig utveckling; den globala etiken och alla människors ömsesidiga beroende; främjandet av ett enat och harmoniskt samhälle; och nya riktlinjer för framtida kristna-taoistiska engagemang.

Definiera etiska ramar

Båda parter tror att de två religionerna kan ge svar på vår tids utmaningar och att det är nödvändigt att förbättra traditionernas kommunikationsmetoder i ett lättförståeligt språk. I slutdokumentet understryker de att familjen, lärosäten och religiösa kommuniteter måste vara platser för andlig och moralisk utbildning där de unga kan lära sig att forma morgondagens värld till den bättre plats. De avslutar: “Vi har sett att det interpersonella och vetenskapliga utbytet mellan våra religiösa traditioner har gjort det möjligt för oss att arbeta tillsammans för att definiera de etiska ramar som är nödvändiga för det gemensamma bästa för denna och kommande generation”.

Utesluta det onda

Msgr Miguel Ángel Ayuso Guixot säger: “Sökandet efter en global etik är oskiljaktig från en erfarenhet av inre omvandling, som innebär ett uteslutande av både det personliga som det strukturella onda”. Och “eftersom detta sökande gäller alla” är den ömsesidiga kunskapen och öppenheten utan fördomar mellan olika kulturer och religioner ”oumbärlig”.

Msgr Miguel Ángel Ayuso Guixot deltog i mötet tillsammans med sin undersekreterare msgr Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, som nu befinner sig i Asien för en mission nu går vidare till Bangkok för 230-årsfirandet av Thailands heligaste buddisttempel.
 

08 november 2018, 09:35