Sök

Kardinal DiNardo vid höstens generalförsamling Kardinal DiNardo vid höstens generalförsamling 

Kardinal DiNardo hoppfull för framtiden i Kyrkan i USA

Den amerikanska biskopskonferensen (USCCB) träffades den 12-14 november för höstens generalförsamling i Baltimore, USA. Kardinal DiNardo inledde höstens generalförsamling med att uppmana biskoparna att erkänna den svaghet de fallit för beträffande de klerikala övergreppskandalerna och att påbörja läkningsprocessen.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Den amerikanska biskopskonferensen (USCCB) träffades den 12-14 november för höstens generalförsamling i Baltimore, USA. Tanken med sammanträdet var att biskopskonferensen skulle, förutom att be, fira mässan och diskutera olika ämnen – såsom USCCB-budgeten, den nyligen avslutade synoden, pastoralbrevet om rasism och Syster Thea Bowmans potentiella helgonförklaring – rösta fram ”en rad konkreta åtgärder” som de hoppades skulle ta itu med katolska kyrkans klerikala övergreppsskandaler som till exempel en uppförandekod för biskopar och skapandet av en panel utsedd för att undersöka påståenden om biskopars olämpliga beteenden eller försummelser.

Sedan Pennsylvania Grand Jury-rapporten som publicerades i augusti – som pekade ut över 300 fall av klerikala sexuella övergrepp sedan 1947 i Pennsylvanias katolska kyrkor – och McCarrick-fallet, har den amerikanska biskopskonferensen angett att det ”inte finns något viktigare fråga” just nu.

Men när generalförsamlingen öppnade under måndagen den 13 november sade kardinal Daniel DiNardo, ordföranden för den amerikanska biskopskonferensen, att Heliga Stolen insisterat på att de amerikanska biskoparna kan vänta med omröstningen på några åtgärder och vänta till det möte som kommer att hållas i februari i Vatikanen med ledarna för världens biskopskonferenser. Även om DiNardo uttryckte sin besvikelse över att röstningen uppskjutits, sade han även att han var hoppfull över att detta samråd kommer att förbättra deras svar inför krisen.

”Inse problemet och den skada som har gjorts”

Kardinal DiNardo inledde höstens generalförsamling med att uppmana biskoparna att erkänna den svaghet de fallit för beträffande de klerikala övergreppskandalerna och att påbörja läkningsprocessen.

Den första dagen benämndes för ”Inse problemet och den skada som har gjorts”. Vid olika tillfällen under dagen fick både lekmän och gudsvigda män och kvinnor tala om olika ämnen om bland annat de överlevandes läkningsprocess och behov.

”Vi måste söka efter varje Guds barn vars oskuld stulits av en grym förövare” sade kardinalen och påminde biskoparna om att Jesus själv gav sig efter ett förlorat får och lämnade de 99 andra i öknen.

Kardinal DiNardo citerade den helige Augustinus med orden att “För att svaghet ska bli stark, behöver styrka bli svag”. DiNardo sade även att: ”Vår prioritering är att starta en läkningsprocess. Och läkning börjar med förlåtelse,” sade han och bad biskoparna ”att vara beredd att be om förlåtelse”.

Sedan bad han själv om förlåtelse: ”Till alla överlevande som jag svikit genom det jag misslyckats med att göra, var snälla och förlåt mig. Till er som förlorat tron och tilliten till Kyrkan, förlåt oss för våra misslyckanden.”

Styrka genom "Jesus Kristi nåd och barmhärtighet"

De amerikanska biskoparna fortsatte generalförsamling genom att under tisdagen ge förslag om hur man går framåt och bäst skyddar minderåriga och offer. Den amerikanska biskopskonferensen söker aktivt efter åtgärder för att ställa biskopar till svars för övergrepp, sexuella olämpliga beteenden och försummelse.

Kardinal DiNardo redogjorde sedan allt som Kyrkan i USA gjort för att skydda barn: Omfattande utbildning för ett trygg och säker miljö och bakgrundskontroller för kyrkans anställda, ett övervakningsorgan, biståndkoordinatorer för offren och en nolltoleranspolitik mot övergrepp.

”Som apostlarnas efterföljare måste vi hålla oss till högsta möjliga standard. Att göra någonting mindre skulle förolämpa de som arbetar för att skydda och hela övergreppsoffren.”

Kardinalen sade sedan att biskoparna måste expandera sin förståelse och ta itu med de sexuella övergreppskandalerna mer intensivt. Det innebär att ”vidta försiktighetsåtgärder så att vårt exempel inte leder en enda person bort från Herren”.

”Huruvida vi kommer att bli ihågkomna som offrens beskyddare eller förövare kommer det att bestämmas av våra handlingar.” sade DiNardo och påminde biskoparna om att världens ögon är på dem.

Han bad att de skulle bli starka igen genom ”Jesus Kristi nåd och barmhärtighet” och bad biskoparna att ödmjuka sig som syndare inför Herren för att få barmhärtighet. "På det sättet kan vi renas och läka såren i Kristi kropp. Må Gud välsigna er."

En hoppfull framtid för Kyrkan i USA

Trots sin uttryckta besvikelse sade även kardinal DiNardo att han ändå ser en hoppfull framtid för kyrkan i USA. Han avslutade generalförsamlingen med att fokusera på det kommande mötet i februari och sade att han hoppas att de framtida diskussionerna kommer att hjälpa till med det fortsatta ”utrotning” av sexuella övergrepp i kyrkan och tror på att arbeta med den globala Kyrkan kommer att göra Kyrkan i USA starkare.

Efter att ha tackat offrens för deras vittnesbörd och de inbjudna experterna för deras råd och vägledning, underströk DiNardo den amerikanska biskopskonferensens tre ”mål”: Undersöka anklagelserna mot ärkebiskopen Theodore McCarrick, utveckla ett sätt att anmäla övergrepp och ett sätt för att ställa de skyldiga biskoparna till svars och rätta. ”Vi är på den rätta vägen för att uppnå dessa mål” sade DiNardo.

”Vi måste således som biskopar återgå till helighet kyrkans uppdrag”, sade han. Han sade att han är ”övertygad” om att Kyrkan kommer att ta avgörande steg i rätt riktning tillsammans med påven Franciskus efter mötet i februari.

Trots måndagens ursprungliga frustration sade DiNardo att de senaste tre dagarna varit ”ett tecken på hopp för mig, inte en besvikelse”.

 

15 november 2018, 13:43