Sök

Pilgrimer Pilgrimer 

Europarådet talar om kulturella och religiösa vandringsleder

Heliga Stolens mission vid Europarådet i Strasbourg har tillsammans med Europeiska biskopskonferensens råd organiserat möte om Europas kulturella och religiösa vandringsleder.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Europarådets kulturella vandringsleder” är titeln på mötet som hölls på tisdagen 27 november i Europarådet. 2018 anslöt sig Heliga Stolen officiellt till det utvidgade delavtalet om Europarådets kulturvägar, som undertecknades 2010.

Betydelsefulla för den europeiska kulturella identiteten

Redan 1987 lanserades ett program om kulturella vandringsleder med målet att certifiera de mest betydelsefulla för den europeiska kulturella identiteten.

“Europa är en gemenskap som består av olika folk och kulturer, men förenade genom en gemensam historia där kristendomen har spelat en avgörande roll”

Vid mötet, som hölls i samband med Europaåret för kulturarv, deltog bland andra msgr Paolo Rudelli, Heliga Stolens ständige observatör vid Strasbourg, och kardinal Angelo Bagnasco, ordförande för Europas biskopskonferenser, tillsammans med delegater från fler än 15 europeiska biskopskonferenser samt diplomatiska delegater.

En mer äkta turism

I sitt tal kallade kardinal Bagnasco dessa vandringsleder en “mer äkta turism” som leder till ”möte mellan kulturer och folk” och ger ”smak av den stora mångfalden och av den europeiska kulturens symfoni”. Han sa vidare att vandringslederna är ”ett helt centralt element för byggandet av det europeiska integrationsprojektet” för att Europa ”är en gemenskap som består av olika folk och kulturer, men förenade genom en gemensam historia där kristendomen har spelat en avgörande roll”. Det är i själva verket "ödets gemenskap” och framtiden för dess integration "går nödvändigtvis genom förmågan att på ett kreativt och öppet sätt sätta kulturerna som det omfattar i dialog”.

Msgr Rudelli påminner om att Heliga Stolens övertygelse är att den europeiska integrationsprocessen kan förverkligas i dialog och i symfonin mellan de olika kulturerna som utgör våra folks identitet.

 

28 november 2018, 09:47