Sök

Vi frågade de unga "Vem är Jesus för dig?"

I sin predikan i Sankta Marta på tisdagen talade påven Franciskus om skillnaden mellan fårgorna "Vem är Jesus?" och "Vem är Jesus för mig?" . Den sista kräver ett svar från hjärtat. Men andra ord behöver svaret komma från vår erfarenhet av Jesus.

I samband med biskopssynoden om ungdomar gick vi ut på Roms gator och frågade unga vi mötte "Vem är Jesus för dig?" Svaren har vi samlat följande videoklipp i vilka unga trosvittnen beskriver vilken roll Jesus har i deras liv.

"Vem är Jesus för dig?" - Part 2
25 oktober 2018, 17:15