Sök

Sr Mina Kwon, msgr Robert Emmet Barron, msgr Everardus Johannes de Jong och Paolo Ruffini Sr Mina Kwon, msgr Robert Emmet Barron, msgr Everardus Johannes de Jong och Paolo Ruffini 

Synoden. Transparens för trovärdighet

Hjälpbiskopen av Los Angeles msgr Barron talade vid fredagens presskonferens om synodens arbete om vikten av att kyrkan är transparent vad gäller övergrepp – endast en trovärdig Kyrka kan tala med de unga. Vidare talade syster Kwon om vikten av att även ordenskvinnor ska kunna ge andlig vägledning.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Om Kyrkan inte är trovärdig, hur ska den då tala med de unga? … Det behövs transparens och ansvar på alla nivåer, sa msgr Robert Emmet Barron, hjälpbiskop av Los Angeles vid briefingen om synodens arbeten vid den tionde kongregationen fredagen 12 oktober. Han berättade att frågorna om skandaler och övergrepp inom Kyrkan tas upp under synoden från och med dag ett.

“Frågorna om skandaler och övergrepp inom Kyrkan tas upp under synoden från och med dag ett”

Andligt föräldraskap

Msgr Barron tillade att de unga vill ha en andlig faderlighet och moderlighet – ett andligt föräldraskap - av Kyrkan särskilt idag då familjen är i kris. De vill inte ha byråkrater utan fäder och att de hungrar efter Kyrkans mission och engagemang i livet, sa msgr Barron.

Social media ger stor möjlighet att evagelisera sa han. På en journalists fråga om Kyrkan även vill välkomna homosexuella personer svarade msgr Barron: Vi är alla Guds barn: Kyrkan når alla i sin kärlek och Kyrkans förmåga att vara mottagande riktas till alla. Men samtidigt kallar Kyrkan till omvändelsen och leder personerna till livets fullhet.

Sedan talade en av synodens åhörare syster Mina Kwon som är direktör och rådgivare vid Daegus katolska universitet i Sydkorea: De unga behöver män och kvinnor som lever i harmoni i Kyrkan, så att det ska inte bara vara präster som ger andlig vägledning. Hon ber om att man erkänner och stärker kvinnans roll i Kyrkan och anmäler auktoritärt beteende hos vissa som går emot de evangeliska värdena och som är resultatet av en klerikalism och som orsakar ojämlikhet och uteslutande.

Synoden lyssnar på kvinnorna

På journalisternas frågor om varför kvinnorna som närvarar vid synoden inte får rösta svarade msgr Everardus Johannes de Jong att synoden lyssnar mycket på kvinnorna. Han lade till att detta är en rådgivande synod som även tar upp kvinnors tankar och att deras synvinklar tas upp mycket väl i Instrumentum laboris. Han underströk att detta är en biskopssynod och att biskoparna, liksom Jesu apostlar är och ska vara män.

Irakiskt vittnesbörd

Den Påvliga kommunikationsavdelningens prefekt Paolos Ruffini nämnde han att den som hittills har fått mest applåder under synoden är en ung kaldeisk irakisk tandläkare, Sala Al-Abbia, 26 år, för hans rörande vittnesbörd. Han talade om att de unga irakiernas huvudsakliga utmaning är fred och stabilitet och rätten att leva värdigt och underströk att dessa års krig har skördat 1200 kristnas liv och att hälften av dessa var unga och att de unga inte har någon annan utväg än att emigrera.


 

13 oktober 2018, 12:39