Sök

Unga deltagare vid synoden Unga deltagare vid synoden  

Kardinal Sarah "Kyrkans lära bör inte förändras eller urvattnas"

Kyrkan bör varken ändra på sin morallära för att tillfredsställa de unga eller gömma sanningen för att locka dem. Det menade kardinal Robert Sarah under en av gårdagens synodsessioner. Det är Kyrkans uppdrag att redogöra sanningen och vara tydlig utan att visa någon respektlöshet för ungdomars idealism, sa han.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Bara för att vissa ungdomar inte håller med den katolska kyrkans moraliska undervisning, inklusive den om sexualitet, betyder det inte att kyrkans läror är oklara eller bör förändras”, sade kardinal Robert Sarah, prefekt vid den påvliga kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, under gårdagens synodsession.

Kyrkans lära är inte otydlig

Kyrkan och dess präster bör ”redogöra med mod de kristna ideal som motsvarar den katolska moralläran och inte urvattna den eller gömma sanningen för att locka unga människor till kyrkans barm,” menade kardinalen.

Kardinal Sarah noterade hur, under synodens förberedelsemöte, flera unga bad Kyrkan att vara tydlig i dess undervisning i ”frågor som låg de särskilt nära deras hjärtan: frihet i största allmänhet och särskilt när det kommer till sexuella relationer, icke-diskriminering på grund av sexuell läggning, jämställdhet mellan män och kvinnor, inklusive i Kyrkan osv…” Andra bad emellertid inte bara om att kunna få ha en öppen och fördomsfri diskussion, men också om ”en radikal förändring, en riktig och verklig U-sväng av kyrkan i sin undervisning i dessa områden”, sade han.

Kyrkans undervisning kanske inte faller alla i smaken”, sade kardinalen, ”men ingen kan säga att den är otydlig”. Det kan emellertid finnas ”en brist på tydlighet hos vissa präster och biskopar i deras förklaring och redogörande av kyrkans lära”, och detta kräver ”en djup samvetsrannsakan”.

Jesus hade höga krav, kyrkan kan inte sänka dem

Kardinal Sarah pekade på berättelsen i evangeliet där en rik ung man frågar Jesus vad han måste göra för att erhålla evigt liv, och understryker att Jesus bad honom sälja allt han hade och följa honom. ”Jesus sänkte inte kraven i hans kall” och Kyrkan bör inte heller göra det, sade kardinalen.

Faktum är, sade kardinalen, att ett kännetecken för unga är deras idealism och höga mål, och inte bara när det kommer till deras professionella och personliga ambitioner, men även inom ”rättvisa, öppenhet i kampen mot korruption och i respekten för den mänskliga värdigheten”.

Att underskatta de ungas hälsosamma idealism är ett allvarligt misstag och ett tecken på bristande respekt”, sa han. ”Det stänger dörren till en verklig process av tillväxt, mognad och helighet”. Det är ”genom att respektera och främja ungdomars idealism, som de kan bli den mest värdefulla resursen för ett samhälle som vill växa och förbättras.” avslutade Kardinal Sarah.

18 oktober 2018, 13:44