Sök

Biskopssynoden 2015 Biskopssynoden 2015 

Biskopssynoden om unga inleds

Biskopssynodens femtonde ordinarie generalförsamling på temat “Unga, tro och urskiljning av kallelser” inleds i Vatikanen. Två biskopar från Kina deltar som ett led i det provisoriska avtalen mellan Heliga Stolen och Kina

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Klockan 10.00 3 oktober firar påven Franciskus den heliga mässan på Petersplatsen och öppnar så Biskopssynoden om unga, tro och urskiljning av kallelser.

Invigning

På eftermiddagen kl 16.30 invigs synoden i Vatikanens synodssal med bön, påvens hälsning och den inledande sessionen där synodens generalsekreterare avlägger en rapport och talesmannen presenterar Istrumentum laboris, synodens allmänna riktlinjer och inledningsfas.

267 synodsfäder

267 synodsfäder kommer att delta i synoden och för första gången, som ett led i det provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Kina, kommer även två biskopar från Kina att delta, msgr. Guo Jincai, biskop av Chengde och Yang Xiaoting, biskop av Yan'an.

Framtida generationer

Den femtonde ordinarie generalförsamlingen avslutas 28 oktober och där kommer även 34 unga, mellan 18 och 29 år, att delta som åhörare. Detta är den tredje synoden som påven Franciskus sammankallar till och synodens generalsekreterare kardinal Lorenzo Baldisseri berättade för journalisterna under presskonferens i måndags att man kommer att följa samma linje som under tidigare församlingar, där den röda tråden är kyrkans och samhällets förnyelse med utgångspunkten: familjen och de unga som garanterar framtida generationer.

“Man kommer att följa samma linje som under tidigare församlingar, där den röda tråden är kyrkans och samhällets förnyelse med utgångspunkten: familjen och de unga som garanterar framtida generationer.”

03 oktober 2018, 08:41