Sök

Biskop och unga tar selfie Biskop och unga tar selfie  

Biskopssynoden till de unga: Bli digitala missionärer!

Under gårdagens så kallade ”briefing”, under vilken olika deltagare i synoden sammanfattar dagens session i form av en presskonferens för media, lades stor fokus på Kyrkans vilja att bli en del av den digitala världen där de flesta ungdomarna befinner sig. Detta, kom man fram till, kräver existensen av ”digitala missionärer”.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Under gårdagen diskuterades bland annat frågan om pastoral vård för ungdomar i den digitala världen och synoden funderade på hur Kyrkan skulle kunna vara aktiv på sociala medier där de unga människorna befinner sig.

Kyrkan”, sade Paolo Ruffini, prefekt för Heliga Stolens kommunikationsavdelning, ”vill finnas och vara tillgänglig i den digitala världen på ett officiellt och seriöst sätt. Kyrkan vill vara en del av den digitala världen”. För att möjliggöra detta behövs det digitala missionärer, menade han.

Islands biskop, som också representerar den nordiska biskopskonferensen, visade en positiv inställning till Kyrkans närvaro i den digitala världen. Han sade bland annat att Island skulle de gå förlorad utan den digitala världen. Biskopen förklarade hur de organiserar katekes via Skype, och hur datorn och internet tillåter en snabb och enkel kontakt med många ungdomar på samma gång och möjliggör goda och fruktbärande konversationer. Han berättade även att han brukar uppmana ungdomar att ladda ner bibeln på sina telefoner, och beskrev Kyrkans närvaro på internet som en positiv utveckling. ”Den digitala världen för Kyrkan framåt och det är bra.” sade han.

Även i Sverige anordnar ungdomar som är medlemmar i riksorganisationen Sveriges Unga Katoliker (SUK) rosenkransbönen varje kväll via Skype, och använder sig i stor utsträckning av sociala medier för att nå ut till unga så ännu inte känner till Kyrkans unga gemenskap.

18 oktober 2018, 15:49