Sök

Synodfädernas brev till ungdomarna: Vi vill fortsätta vandra med er

Efter mässan i Peterkyrkan som avslutade årets biskopssynod, läsa en av synodfäderna upp ett brev som synodsfäderna tillsammans hade skrivit till ungdomarna. Här nedan följer översättningen på svenska av brevet.

“Det är till er, kära ungdomar från hela världen, som vi, synodfäder, nu vill vända oss, för att ge er några ord av hopp, tillit och tröst. Under dessa dagar har vi samlats för att lyssna på Jesu röst, “den evigt unga Kristus”, för att i denna kunna höra era röster, era rop och ert klander... och även er tystnad!

Vi känner till ert andliga sökande, er glädje och ångest, era smärtor och hopp, era rädslor och längtan. Vi vill att ni ska veta att vi önskar kunna dela er glädje, för att hjälpa den att växa och för att hjälpa er förverkliga era förväntningar. Vi vet att ni tillsammans med er levnadsglädje, är redo att engagera er för att uppnå de ideal ni strävar efter, förverkliga era drömmar och låta de ta form i era liv.            

Må våra svagheter inte avskräcka er, må syndernas bräcklighet inte komma i vägen för er tro. Kyrkan är er Moder, Hon överger er inte, Hon är redo att följa med er på nya vägar, till nya höjder, där den Helige Andens vindar blåser starkare och jagar bort likgiltighetens, ytlighetens och missmodets mörka orosmoln.                

När världen, som Gud älskar så mycket att Han gav den sin ende Son, endast har ögon för det materiella och värdsliga, för omedelbar framgång och njutning, när världen krossar de allra svagaste, måste ni hjälpa den att resa sig upp igen och vända blicken till kärleken, skönheten, sanningen och rättvisan.  

Under en månads tid har vi vandrat tillsammans med några av er och många andra som har varit enade med oss i bönen och omtanken. Vi önskar nu fortsätta denna vandring med er, i världens alla hörn, där Herren inbjuder oss att vara missionärande lärjungar.          

Kyrkan och världen har ett brådskande behov av er entusiasm. Se till att göra de svagaste, fattigaste och mest sårade människorna till era följeslagare.            

Ni är nutiden, belys nu vår framtid.”

29 oktober 2018, 10:24