Sök

Bilder från synoden

I ett kort videoklipp från torsdagsmorgonen ser vi påven Franciskus anlända till synodshallen i Vatikanen och hälsa på bland andra de två kinesiska biskoparna som för första gången deltar i en biskopssynod. Vi ger en första inblick i synodsarbetet med fokus på unga och kallelse urskiljning.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Varje dag håller Heliga Stolens pressrum en briefing för att rapportera om hur synodsarbetet fortgår. Denna går att följa i direktsändning via Vatican News Youtube-kanal, kl. 13.30.

Fram till nu har 25 av de 267 synodsfäderna talat. Varje biskop talar i 4 minuter - när de är slut stängs mikrofonen av. Efter 5 anföranden är det en paus på 3 minuter i tyst reflektion och för att samla tankarna.

Under briefingen sa Kommunikationsavdelningens prefekt, Paolo Ruffini att: "I de första biskoparnas tankar återkommer ofta ordet "bortsorterade". Hur ungdomarna är bortsorterade i kyrkan och samhället, och hur de vänjer sig vid att tillhöra kategorin av de bortsorterade. Man har även talat om de ungas längtan efter det andliga och efter högre kallelser och mening i livet. Man noterade vikten av tron i familjelivet som en hjälp i kallelseurskiljningen, och att kyrkan inte ska ta uppmärksamheten från familjerna för att fokusera på de unga, då familjerna är av värde för de ungas tro. 

Alla beskrev den andliga atmosfär som de upplever i den packade synodshallen. 

 

Photogallery

Bilder från synoden
04 oktober 2018, 13:35