Sök

Fattigdom Fattigdom 

Heliga Stolen vid FN: Noll fattigdom inom 2030 ett avlägset mål

Onsdagen 4 oktober vid FN:s generalförsamlings 73:dje session om social utveckling talade Heliga Stolens msgr Bernardito Auza och sa att ett slut på fattigdomen inom år 2030 är ett avlägset mål och bad om att man stödjer familjen, unga, funktionshindrade och gamla

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Under de senaste decennierna – sa msgr Auza – har vi sett en avgörande minskning av den globala fattigdomen och särskilt den extrema fattigdomen” men trots detta är målet att få slut på all slags fattigdom inom år 2030 ett avlägset mål.

Social och ekonomisk ojämlikhet

Även om den globala ekonomin fortsätter att växa finns det social och ekonomisk ojämlikhet mellan länder och dess invånare. Ett svar på frågan varför fattigdom kvarstår och varför tillväxt inte alltid är inkluderande förblir avgörande för att göra betydande framsteg mot de mål vi har ställt upp.

Mångdimensionellt problem

Fattigdom och ojämlikhet förminskas ofta till en fråga om ekonomisk tillväxt fortsatte msgr Auza men betonade att det i stället handlar om ett mångdimensionellt problem. Man har sett att dem som lämnas åt sidan känner sig ignorerade och som offer för ett orättvist system och utvecklar en undertryckt ilska för deras lands politiska och ekonomiska system.

Värna om familjen

Msgr Auza uppmanade om att man värnar om de grundläggande elementen: familjen, unga, funktionshindrade och gamla för att de avgör hur framtiden kommer att se ut.

“Man har sett att dem som lämnas åt sidan känner sig ignorerade och som offer för ett orättvist system och utvecklar en undertryckt ilska för deras lands politiska och ekonomiska system”

04 oktober 2018, 12:22