Sök

Fattiga barn Fattiga barn 

Heliga Stolen vid FN: Familjepolitik nyckeln till kampen mot fattigdomen

Nuntie msgr Bernardito Auza, Heliga Stolens ständig observatör vid FN i New York talade vid generalförsamlingens debatt på onsdagen 17 oktober på temat fattigdom. Han uppmärksammade vikten av en familjepolitik och rika länders skydd av utvecklingprogram.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Familjen är det primära medlet för en hållbar utveckling och alltså en referensmodell för gemenskapen och solidariteten mellan nationer och internationella institutioner” - detta sa msgr Bernardito Auza vid debatten om hur fattigdom ska utrotas.

Familjepolitik bidrar till utveckling

Han underströk att “politik som stödjer familjen effektivt bidrar till att uppnå utvecklingsmålen” som har ställts upp i Agenda 2030 och för främjandet av ett fredligt samhälle. Ett mål som idag ännu verkar långt borta med tanke på de föga uppmuntrande uppgifterna från FN om ett ökande antal personer som drabbas av svält på grund av krig, torka och naturkatastrofer samtidigt som ett misstroendeklimat växer i institutioner och minskar den internationella samarbetsandan. Nyckeln för att komma ur detta bås – sa msgr Auza – är bekräftelsen av Agenda 2030:s vision för en hållbar utveckling som bygger på att man utgår från den verkliga personen.

“Msgr Auza talade om vikten av uppmärksamheten till familjer, för att detta är en säker väg till att förminska fattigdomen”

 

Msgr Auza talade om vikten av uppmärksamheten till familjer, för att detta är en säker väg till att förminska fattigdomen och till främjandet av jämställdhet och en bättre balans mellan familjens arbete, vila och solidaritet mellan generationer. Det är dessutom viktigt att man inte för en påtvingande politik som underminerar fattiga länders värderingar och kulturer. “Endast genom att sätta verkliga män och kvinnor i centrum kan FN verkligen vara till hjälp för alla”.


 

19 oktober 2018, 09:37