Sök

Påven Franciskus på Ground Zero 2005 Påven Franciskus på Ground Zero 2005 

Vi minns 9/11 med påvarna: Ondskan har inte sista ordet

Idag har det gått 17 år sedan de fyra amerikanska passagerarflygplan kapades och två av dem flög in i det civila World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New York. Tillsammans med påvarna Johannes Paulus II, Benediktus XVI och Franciskus minns vi dådet och att kärleken övervinner hatet.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

"Även om ondskan ibland verkar segra, vet de som tror på Gud att ondska och död inte har det sista ordet.”

Påven Johannes Paulus II: 2001

Det var en tisdag när det hände. Precis som resten av världen satte sig påven Johannes Paulus II framför teven för att följa liverapporteringen, men begav sig strax därefter till kapellet där han förblev under en längre tid för att be.

Den dåvarande påvens pressekreterare berättade senare hur Johannes Paulus II försökte komma i kontakt med den dåvarande amerikanska presidenten George W. Bush för att uttrycka sitt medlidande för det amerikanska folket. Bush kunde dock inte nås på grund av säkerhetsskäl, så påven fick istället skicka ett telegram där han fördömde detta ”omänskliga attentat” och försäkrade presidenten om att han bad för alla berörda.

Följande dag höll Johannes Paulus II sin vanliga onsdagsaudiens på Petersplatsen och visade stor sorg gentemot gårdagens händelser. I sitt tal sade han: ”Igår var en mörk dag i mänsklighetens historia, ett fruktansvärt angrepp på människans värdighet. Efter att ha mottagit nyheterna följde jag utvecklingssituationen med intensiv oro och med hjärtliga böner till Herren. Hur är det möjligt att begå sådana grymma handlingar? Människans hjärta har ett djup från vilket grymhet ibland växer fram, som när som helst kan förstöra en annan människas liv. Men tron kommer till vår undsättning vid dessa tillfällen när ord inte räcker till. Kristi ord är de enda som kan ge svar på de frågor som besvärar vår ande. Även om ondskan ibland verkar segra, vet de som tror på Gud att ondska och död inte har det sista ordet.”

Påven Benedictus XVI: 2008

Den 20 april 2008 gjorde påven Benedictus XVI sitt första påvliga besök i ”Ground Zero”, det område från vilket resterna av det raserade World Trade Center röjdes bort, i New York. Av respekt till offren och för att hedra dem valde påven att inte hålla något tal. Han bad istället.

Å du kärlekens, barmhärtigens och helandets Gud, se på oss, människor med olika trosuppfattningar och traditioner som idag samlats på denna plats, plats full av lidande och smärta. […] Du fredens Gud, kom med fred till vår våldsamma värld. Kom med fred till alla människors hjärtan och fred bland alla jordens nationer. Vänd till dig och din kärlek de vars hjärtan och sinne förbrukas med hat.” bad han bland annat.

Han tände sedan ett ljus till offrens minnen. Påven gav inga andra offentliga kommentarer eller tal under sitt halvtimmebesök på platsen, men erbjöd privata samtal med överlevande och släktingar till offer som dog i attackerna.

Påven Franciskus: 2015

Sju år senare, den 25 september 2015, gjorde påven Franciskus som sin företrädare och besökte det färdigbygga Ground Zero-monumentet som byggts till offrens minne och ära. Det enda som kunde höras var fontänernas porlande vatten då påven Franciskus lade en vit ros på monumentet.

Denna plats av död blev en plats av liv, en plats för de liv som räddades, en hymn till livets seger över dödens och förstörelsens profeter, en hymn till det godas seger över det onda, en hymn till försoningens och enhetens seger över hatet och splittringen.” sade påven i sitt tal.

På denna symboliska plats höll sedan påven ett interreligiöst möte och appellerade till alla religioner att tillsammans sträva efter fred: ”Trots alla våra skillnader och meningsskiljaktigheter kan vi leva i en värld av fred. I motsättning till alla försök att skapa en strikt likformighet kan och måste vi bygga en enighet utifrån mångfald av språk, kulturer och religioner och lyfta våra röster mot allt som står i vägen för en sådan enhet.

Påven höll även i samtal med överlevande och släktingar till offren och kommenterade under sitt tal hur dessa sörjande ansikten visade honom kärlekens och hågkomstens kraft. En kärlek så stor och en hågkomst som aldrig lämnar oss tomma inombords.

11 september 2018, 17:39