Sök

Påven möter biskopar under audiensen Påven möter biskopar under audiensen  

Påven möter biskopar för att diskutera skydd av minderåriga

Påven Franciskus kommer i februari att möta företrädare för alla katolska biskopar i världen för att diskutera skyddet av minderåriga och utsatta vuxna.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven har sammankallat ordförandena för alla världens biskopskonferenser till ett möte i Rom om ett halvår för att diskutera förebyggande av övergrepp på minderåriga och utsatta vuxna.

Tillkännagivandet gjordes av vicepresstalesman Paloma García Ovejero, under ett möte med journalisterna i Heliga Stolens pressrum på onsdagen. Pressmötet skedde i samband med avslutningen av kardinalsrådets, C9, 26:e möte som har pågått i Vatikanen sen i måndags och som avslutades på onsdagsmorgon.

Möte om förebyggande av övergrepp

Ett pressmeddelande från kardinalsrådet gav ytterligare detaljer. Mötet med påven kommer att äga rum i Vatikanen från den 21-24 februari 2019. Kardinalerna sa att rådet med de 9 kardinalerna under denna vecka "hade reflekterat tillsammans med påven över övergreppsfrågorna”.  

Onsdagens pressmöte var avsett att göra en översyn av denna veckas möte i kardinalsrådet. Ovejero noterade att alla rådets medlemmar närvarade, med undantag för kardinal George Pell, kardinal Francisco Javier Errázuriz och kardinal Laurent Monsengwo Pasinya. Påven Franciskus deltog i kardinalernas arbete, även om han var frånvarande vid vissa tillfällen för andra officiella uppgifter.

Reform av kurian

Enligt vicepresstalesman ägnades en stor del av rådet arbete till det utkastet av den nya apostoliska konstitutionen om den romerska kurian, som har en preliminär titel ”Praedicate evangelium".  En kopia av den preliminära texten har levererats påven, i väntan på att dokumentet ska ses över kanoniskt.

Under kardinalrådets möte, uppdaterade kardinal Seán Patrick O'Malley, O.F.M. Cap. De övriga om arbetet som pågår i den påvliga kommissionen för skydd av minderåriga.

Slutligen uttryckte kardinalerna återigen sin fulla solidaritet med påven Franciskus med avseende på vad som hänt under de senaste veckorna.

12 september 2018, 15:54