Sök

Kardinal Sean Patrick O'Malley Kardinal Sean Patrick O'Malley 

Kardinal O’Malley: Kyrkan måste lyssna på övergreppsoffren

Skydd av minderåriga som blivit utsatta för sexuella övergrepp av Kyrkans medlemmar har minst sagt blivit en brådskande prioritet inom Katolska Kyrkan. Igår den 9:e september avslutades den Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga sitt 9:e plenarmöte.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Ledd av kardinal Sean O'Malley har den Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga som uppdrag att föreslå de mest lämpliga initiativen för att beskydda minderåriga och sårbara vuxna så att Kyrkan kan göra allt i sin makt för att säkerställa att liknande brott inte upprepas i framtiden. Det gör kommissionen genom att samarbeta med andra institutioner och biskopskonferenser över hela världen och frambringa hjälpmedel såsom riktlinjer, god praxis och formationskurser för Kyrkans ledning.

Det påvliga rådgivande organet är under stor press: Offer, deras familjer, samhällen och alla katolska troende kräver svar från Kyrkan. Hur kunde detta ske? Vad gör Kyrkan åt saken? Vad kommer att hända nu? Vid frågan om Kyrkan verkligen lyssnar på offren och tar lärdom av dem, svarade kardinal O'Malley att ”de senaste händelserna i Kyrkan har fått oss alla att fokusera på det akuta behovet av ett tydligt svar från Kyrkans sida för de sexuella övergreppen av minderåriga".

Lyssna till intervjun

Vikten av att lyssna på offren

Kardinal O’Malley underströk i det pressmeddelande som kommission släppte den 9:e september att det självklart ingår i kommissionens uppdrag och ansvar är att lyssna på de sexuella övergreppens offer och deras berättelser: ”Vi är alltid angelägna om att få höra offrens vittnesbörd som självklart påverkar och belyser våra överläggningar och domar […] Vi började vårt möte med att lyssna på en latinamerikansk kvinnas vittnesmål som blev utnyttjad av en präst samt modern till två vuxna offer från USA. Deras röster är verkligen viktiga ".

O’Malley berättar även hur han årligen sammankallar de nya kardinaler och brukar bjuda in Mary Collins, tidigare medlem i kommission som själv blev utsatt för sexuella övergrepp av Kyrkan som barn, så att de kan få höra hennes vittnesbörd. ”Varje år vid detta möte brukar många biskopar komma fram till mig och berätta hur Mary Collins vittnesbörd varit den starkaste och viktigaste redovisningen på hela konferensveckan. Att få offrens röster hörda av Kyrkans ledning är väsentligt för att alla ska förstå betydelsen av situationen och hur viktigt det är för Kyrkan att kunna ge omedelbara och korrekta svar när som helst om någonting händer.”

O'Malley påpekade också att om Kyrkan inte kan svara helhjärtat på frågan och prioritera den, kommer alla dess andra aktiviteter såsom evangelisering, välgörenhet och utbildning att påverkas.

Kommissionens arbete jorden runt

Kardinalen förklarade hur kommissionen arbetar för att sprida deras uppdrag och arbete runt om i världen, så att minderårigas skydd blir en prioriteringsfråga för alla troende.

”Vi vet att det finns många kontinenter där [sexuella övergrepp inom Kyrkan] är ett nytt tema som människor inte pratar om mycket, särskilt i missions-länder där Kyrkan har få resurser. Som ett resultat har våra medlemmar deltagit i fler än 100 konferenser runt om i världen sedan vårt senaste möte. För närvarande organiserar de viktiga konferenser i Brasilien, i samarbete med biskopskonferenserna i Colombia, Mexiko eller Polen.” berättade kardinalen i pressmeddelandet.

Kardinalen berättade även att kommissionen också arbetar flitigt med riktlinjer och god praxis, och att ett av deras senaste initiativ har varit att utveckla revisionsverktyg som kommer att kunna användas av biskopskonferenser för att mäta vad som har implementerats, så att när de kommer till Rom för deras ad limina-besök, kommer de att kunna redovisa hur de genomfört de direktiv som varje biskopskonferens var instruerad att utveckla av Heliga Stolen och den Helige Fadern själv.

Kardinal O'Malley kommenterade den positiva återkoppling som kommissionen fått när det gäller utbildning samt en rad initiativ för att inrätta rådgivande paneler beståendes av offer för sexuella övergrepp på olika kontinenter för att kunna rådgiva de lokala biskopskonferenserna.

Kommissionens roll

Kardinal O'Malley förklarade till sist att det finns mycket förvirring i allmänhet om kommissionens roll och förklarade att det inte är ett organ som behandlar tidigare fall eller särskilda situationer av sexuella övergrepp, utan att deras arbete framför allt är förebyggande.

”Vår utgångspunkt är inte att undersöka specifika fall, men för att förhindra att de upprepas i framtiden”, säger kommissionen. ”Vi gör det genom att göra rekommendationer till den Helige Fadern och skapa riktlinjer som berör skyddet av minderåriga, förebyggande och utbildningsprogram med fokus på ledarskap så att biskopar, präster och troende blir utrustade för att kunna prioritera minderårigas beskydd och det pastoral vård av offer.” sade han.

10 september 2018, 15:01