Sök

Kardinal Krajewski besökte flyktingmottagning Kardinal Krajewski besökte flyktingmottagning 

Kardinal Krajewski besökte flyktingmottagning

Ansvarig för påvens allmosor kardinal Konrad Krajewski besökte på onsdagen 5 september flyktingcentret i Rocca di Papa, nära Rom, som drivs av Italiens biskopskonferens. Nyligen tog centret emot flyktingar och migranter som hade räddats av italienska kustbevakningens fartyg Diciotti

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påvens välsignelse

Kardinal Krajewski hälsade från påven och gav alla i centret hans välsignelse. Han åt lunch med centrets omkring 340 gäster, de som arbetar där och chefen för Caritas Italien Francesco Antonio Soddu och mötte omkring 40 volontärer
som de senaste två veckorna har organiserat förflyttning av de nyanlända till olika församlingar i Italien.

Gåvor till påven

Två syriska barn överlämnade en teckning som de hade gjort till påven och en muslimsk kvinna en virkad bild av Jungfru Maria.
 

Photogallery

Kardinal Krajewski besökte flyktingmottagning
06 september 2018, 08:15