Sök

Avrättningsbänk för dödsdömda Avrättningsbänk för dödsdömda 

Heliga Stolens engagemang mot dödsstraff

Sekreterare för statsrelationer och chef för Heliga Stolens delegation vid FN:s generalförsamlings 73:dje session talade vid ett mötet ”Dödsstraff : fattigdom och rätten till juridiskt ombud” om Heliga Stolens inställning att dödsstraff inte är acceptabelt.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Heliga Stolen fortsätter att sälla sig till de alltfler länder som ber om avskaffandet av dödsstraffet.

Personens värdighet

Msgr Gallagher betonade Heliga Stolens engagemang för avskaffandet av dödsstraff. Det handlar om skyddet av den personens okränkbara värdighet och myndigheters roll att försvara det gemensamma bästa.

“Det universella avskaffandet av dödsstraffet skulle vara en modig bekräftelse på att mänskligheten kan ta itu med brott på ett framgångsrikt sätt”

Han hänvisade till helige Johannes Paulus II:s ord i Evangelium Vitae och sa att man kan skydda människor mot brottslingar utan att tillgripa dödsstraff.

Risker med dödsstraff

Människans värdighet betonas av påven Franciskus och risken för möjligheten till rättsliga misstag eller för att metoden används för att undertrycka politisk uppdelning eller förfölja religiösa och kulturella minoriteter från totalitära och diktatoriska regimers sida.

Heliga Stolens ställningstagande bygger på respekten för varje persons värdighet och det gemensamma bästa berättar msgr Gallagher och understryker avslutningsvis att “det universella avskaffandet av dödsstraffet skulle vara en modig bekräftelse på att mänskligheten kan ta itu med brott på ett framgångsrikt sätt”.

 

27 september 2018, 09:20