Sök

Msgr Bernadito Auza Msgr Bernadito Auza 

Heliga Stolen vid FN om miljö och fredskultur

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr Bernardito Auza talade vid två möten 5 september vid FN dels om det globala miljöavtalet och dels om fredskultur

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid organisationssessionen 5 september för Generalförsamlingens arbetsgrupp som arbetar med globalt miljöavtal under namnet Towards a Global Pact for the Environment, talade msgr Auza om miljöskyddet med utgångspunkt från påven Franciskus miljöencyklika Laudato Sì. Han citerade påven Franciskus och sa att den brådskade utmaningen för att skydda vårt gemensamma hem handlar om att se till att hela den mänskliga familjen tillsammans söker en hållbar och integrerad utveckling.

Ömsesidigt beroende

Msgr Auza sa att denna utmaning handlar om att ta itu med eventuella luckor i internationell miljölag. I en värld av ömsesidigt beroende är vi mer medvetna om att vår livsstil påverkar miljön i andra länder och detta borde göra oss motiverade att söka globala lösningar; som påven säger: “Ömsesidigt beroende förpliktar oss att tänka i termer av en värld med en gemensam plan” (LS 164). Msgr Auza frågar sig denna arbetsgrupp kanske kan skapa denna gemensamma plan. 

“Ömsesidigt beroende förpliktar oss att tänka i termer av en värld med en gemensam plan”

När vi talar om dessa frågor måste vi inkludera alla, för att alla måste bidra till att effektivt bemöta utmaningarna med miljön sa msgr Auza och avslutade ”Det är viktigt att denna process är transparent, rådgivande och inkluderande vad gäller alla staters angelägenheter”.

Fredskultur

I sitt andra tal för dagen vid FN:s forum som behandlar fredskultur inledde msgr Auza med att tacka för att Heliga Stolen får möjligheten att delta i dessa samtal eftersom temat fredskultur är högst angeläget för den Heliga Stolen. Som påven Franciskus säger går vi in i ett världskrig i delar, som visar sig på olika sätt som väpnade konflikter mellan stater, terrorism och extrema ideologier, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och humanitära övergrepp liksom miljöförstörelsen. Msgr Auza sa att denna onda cirkel av våld bara kan brytas genom att man främjar och skyddar varje människolivs värdighet.

En freds- och möteskultur får oss att skydda och hjälpa svaga människor som påven skriver i budskapet för Världsfredsdagen 2018 ”i en anda av medlidande” för att ”omfamna alla dem som flyr från hunger och krig eller som tvingas att lämna sina hemländer på grund av diskriminering, förföljelse, fattigdom och miljöförstöring”.

Eftersom katolska kyrkan just dagen för hans tal firade heliga Teresa av Calcutta tog han slutligen upp FN:s generalsekreterare Javier Pérez de Cuéllars ord om henne: ”Hon är FN. Hon är fred i denna värld.”

 

06 september 2018, 11:06