Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

Vatikanens reaktion efter Pennsylvanias rapport om övergrepp

På torsdagskvällen gjorde den Heliga Stolens pressrum ett uttalande om rapporten från Pennsylvania som kom tidigare i veckan om sexuella övergrepp på minderåriga.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Heliga Stolens presstalesman Greg Burke skriver:

"Vad gäller rapporten som offentliggjordes i Pennsylvania i veckan finns det två ord som uttrycker de känslor som uppstår inför dessa hemska brott: skam och sorg. Heliga Stolen ser på det arbete som utförs av Pennsylvanias domstol med stort allvar liksom på rapporten som den har producerat. Heliga Stolen fördömer otvetydigt sexuella övergrepp på minderåriga.

Förövare och mörkläggare stå till svars

Övergreppen som beskrivs i rapporten är kriminella och moraliskt förkastliga. Dessa handlingar är ett förräderi av förtroendet hos offren som blev bestulna på sin värdighet och tilltro. Kyrkan måste lära sig av sin förflutnas svåra läxa, och både förövaren och de som tillåter att övergrepp inträffar måste stå till svars.

Samarbeta med civilrätten

Merparten av fallen i rapporten handlar om övergrepp före början av 2000-talet. Efter att nästan inte funnit några fall efter 2002 är domstolens slutsatser förenliga med tidigare studier som visar att katolska kyrkans reformer i USA drastiskt minskade förekomsten av prästers övergrepp på minderåriga.

Heliga Stolen uppmuntrar till fortsatt reform och vaksamhet på alla nivåer i den katolska kyrkan, för att bidra till att skydda minderåriga och utsatta vuxna för att fara illa. Heliga Stolen vill också understryka behovet av att följa civilrätten, inklusive att det är obligatoriskt att rapportera om övergrepp.

Påven är på offrens sida

Påven förstår väl hur mycket dessa brott kan skaka de troendes tro och själ och upprepar uppmaningen att göra allt för att skapa en säker miljö för minderåriga och utsatta vuxna i kyrkan och i hela samhället.

Offren ska veta att påven är på deras sida. De som har lidit är hans prioritet, och kyrkan vill lyssna på dem för att utrota denna tragiska fasa som förstör de oskyldigas liv.”

17 augusti 2018, 12:52