Sök

Påvens brev till Chiles biskopar Påvens brev till Chiles biskopar 

Påven tackar de chilenska biskoparna för agerandet i övergreppskrisen

I ett handskrivet brev, skickat på söndagen, lovordar påven Franciskus de chilenska biskoparnas ansträngningar att reflektera över hur de har misslyckats i bemötandet av offer för prästers sexuella övergrepp.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påven Franciskus kallar deras ansträngningar för ”avgörande” efter att nyligen ha mött dem i Vatikanen angående episoder av sexuella övergrepp i kyrkan i Chile.

De chilenska biskoparna har kommit med "realistiska och konkreta" åtgärder för att bemöta övergreppskrisen i den katolska kyrkan i landet, skriver påven.

Konkreta svar

Brevet publicerades av den chilenska biskopskonferensen, och i det läser man att påven är "imponerad av biskoparnas ansträngningar att reflektera, urskilja och fatta beslut, som blir tydligt i dokumentet de framställt med titeln "Deklaration, beslut och åtaganden från den chilenska biskopskonferensen"."

Påven kallade deras beslut "realistiska och konkreta" och sa att de kommer att vara en "avgörande" hjälp i bemötandet av krisen.

Påven Franciskus sa att han dock var mest imponerad över biskoparnas föredöme som herdar för Guds trogna heliga folk. Han kallade deras exempel "uppbyggande" och skriver att de "bygger kyrkan".

"Må Herren belöna er rikligt för denna enhetliga och pastorala ansträngning", skrev påven.

Biskop Santiago Silva, till vilken påvens brev var adressat, tackar påven i samband med att han lät publicera brevet, och sa att påvens ord "tröstar oss idag och uppmuntrar oss på denna väg av rättelse, helande och reparation".

Löfte att bistå åklagare

Chiles biskopar möttes i förra veckan för att diskutera krisen med övergreppsfall, och deras misslyckade bemötande.

I deras gemensamma dokument erkänner biskoparna "misslyckandena och underlåtelserna" och lovar att hjälpa åklagare att undersöka anklagelser om sexuella övergrepp.

Chiles biskopar sa att de även har misslyckats med att hjälpa dem som har lidit offer för denna allvarliga synd och orättvisa, begåtts av präster.

07 augusti 2018, 14:17