Sök

Familj Familj 

Kardinal Turkson och jesuitpater Czerny vid Världsfamiljedagarna

Den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling deltar i samtal och möten under de pågående Världsfamiljedagarna i Dublin i Irland. Kardinal Turkson talade om familjen och företagande för det allmänna bästa och pater Czerny fokuserade på migrerande familjer.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Business måste ta hänsyn till enskilda talanger och tillgodose mänsklighetens behov med autentiska och hållbara varor och i en anda av tjänst och solidaritet gentemot den mänskliga familjen”. Detta sa kardinal Peter Turkson, prefekt för den Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling då han talade under Världsfamiljedagarnas första pastorala kongress.

Familjen, en institution som Gud har skapat

Då kardinalen introducerade panelsamtalen på temat “Företagsledares kallelse: ett familjeföretagsperspektiv” på kvällen 22 augusti påminde han om att familjen enligt Amoris Laetitia är en mänsklig institution som Gud har velat ha och har skapat för vården av människan och för hennes fortsatta existens. Därför är människan skapad, inte bara med värdighet till Guds avbild, utan som man och kvinna som genom ömsesidigt samarbete kan få barn och ta hand om dessa.

Människans uppgift

Kardinalen sa att människans värdiga uppgift att bruka och bevara jorden är att efterlikna Gud. Så ses arbetet som människans kall att vara Guds partner och att låta skapelsen ge människan det den behöver genom att följa logiken att ge, för det gemensamma bästa i världen.

Företagande – en ädel kallelse

Ur denna synvinkel, sa kardinal Turkson, är företagande en ädel kallelse som organiserar och utför arbete för att sätta skapelsen och dess resurser i den mänskliga familjens tjänst. “Familjen är en resurs för hållbarhet och står i kärlekens tjänst för våra barn och dem som kommer efter oss”.

Pater Czerny: Ta emot främlingen

Vid panelsamtalen samma morgon där man talade om utmaningar som flyktingar står inför och hur kristna ska bemöta detta, talade jesuitpater Michael Czerny, undersekreterare för sektionen Migranter och flyktingar vid Påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling. Han sa att vi ska minnas Jesu liv och lära när vi ser asylsökande och utsatta migranter – vi är kallade att ta emot främlingen och vi är familjen, församlingen, stiftet och katolska organisationer. De utsatta migrerande familjerna behöver inte bara vår barmhärtighet utan de är även en del av oss.

Skydda de utsatta

Pater Czerny sa att dessa familjer i sin tur kan hjälpa våra utsatta personer och familjer att integreras och så främja integrerad mänsklig utveckling och han avslutade med hoppfullheten om att kyrkan ska bli allt bättre på att hjälpa migranter och alla familjer.
 

24 augusti 2018, 09:07