Sök

Paulus VI:s begravning Paulus VI:s begravning 

40 år sedan Paulus VI:s död

Efter Angelusbönen påminde påven Franciskus om att den 6:e augusti var det 40 år sedan påven Paulus VI lämnade jordelivet. Han avled på kvällen den 6 augusti 1978.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

”Vi minns honom med stor vördnad och tacksamhet, och ser fram emot kanoniseringen den 14 oktober. Må han från himlen ingripa för kyrkan och för freden i världen”, sa påven då han avslutade sina hälsningar efter söndagens Angelusbön tillsammans med de troende på Petersplatsen. 

”Medan ett sekulärt och fientligt samhälle tog form, kunde Paulus VI leda rodret på Petri båt med framsynt visdom, trots ensamhet, utan att någonsin förlora glädjen och tilliten till Herren” - Med dessa ord saligförklarade påven Franciskus påven Paulus VI, den 19 oktober 2014. Nu i höst, fyra år senare, 40 år efter påvens död, äger helgonförklaringen rum.

06 augusti 2018, 16:12