Sök

Kristus Kristus  

Vatikanen – Havets söndag år 2018

Den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling skrev ett budskap till Havets söndag som i år firades den 8 juli. I budskapet uppmanas vi om att “tänka på de omkring en miljon tvåhundratusen maritima arbetarare av alla nationaliteter och religioner som är tvungna att i många månader leva i en båts trånga utrymme, skilda från sina familjer utan att kunna delta i viktiga festligheter eller vara nära familjerna när de befinner sig i svårigheter”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

“Med sitt yrke utför de maritima arbetarna en viktig roll i vår globala ekonomi genom att från den ena delen av världen till den andra transportera 90% av alla varor som vi använder i vårt dagliga liv. Av denna anledning vill vi, medan vi ber för dessa personer, även uttrycka vår tacksamsamhet för deras tunga arbete”.

Nekas att gå i land

Bland svårigheterna som sjöfolket dagligen upplever framhåller budskapet nekandet av tillstånd att gå i land. Mekaniseringen har gjort att uppehållet i hamnarna har minskat. Därför har besättningen inte tillräckligt med tid för att vila sig. Dessutom även om införandet av den internationella koden för skydd av fartyg och hamnanläggningar har förbättrat säkerheten på havet har den samtidigt visat sig vara särskilt restriktiv för de maritima arbetarna. I många hamnar har besättningarna alltmer svårigheter att få tillstånd till att gå i land på grund av företagspolitik och regeringarnas restriktiva och diskriminerande bestämmelser. Många kaplaner och volontärer nekas också tillstånd till att gå ombord på fartygen för att ge materiell och andlig hjälp åt de maritima arbetarna som når hamnen efter flera veckor ute på havet.

11 juli 2018, 08:49