Sök

Påven och kardinal Tagle Påven och kardinal Tagle  

Påven till konferens i Manila om ny evangelisering: Var missionärer i Asien

Bemöt utmaningen av ett lärjungaskap och en "missionär transformation", inte bara i Filippinerna utan även på den stora asiatiska kontinenten och vidare - skriver påven Franciskus i ett budskap till konferensen om ny evangelisering som pågår i Manila

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I Filippinernas huvudstad Manila pågår en konferens om ny evangelisering 18-22 juli med fler än 5000 deltagare. Påven Franciskus sände sina lyckönskningar till dem alla.

Evangelii Gaudium

I den apostoliska uppmaningen Evangelii Gaudium (Evangeliets glädje, Veritas förlag) understryker påven: ”Det är mycket viktigt för Kyrkan i dag att i trohet mot Mästarens exempel gå ut och predika evangeliet till alla, på alla platser, vid alla tillfällen, utan tveksamheter, motvilja eller fruktan” (n. 23).

Församling, arbete och familj

Målet med konferensen är att ge en övertygande erfarenhet om Jesus, kyrkan och missionen. Ärkebiskopen av Manila kardinal Luis Antonio Tagle
säger: “Det handlar inte om evangelisering om vi inte alltmer går tillbaka till den glada nyhetens person, Jesus. Han är evangeliet personifierad”.

Under konferensen som hålls för femte året i rad tar man upp teman som församling, utbildning, arbete, familj, ungdomar, digital media och sociala nätverk, katekesen, mission och nya ministerium.

“Jesus är evangeliet personifierad”

(Agenzia Fides)
 

20 juli 2018, 11:59