Sök

Kors Kors 

Övergrepp - Kardinal O’Malley kräver tydligare procedurer

Kardinal Seán Patrick O’Malley, ärkebiskop av Boston, ordförande för den Påvliga kommissionen för vård av minderåriga och medlem i C9, har uttalat sig om övergreppsfrågor inom kyrkan och om vikten av att rättsförfarandet blir snabbt och transparent om det så handlar om anklagelser mot en präst, biskop eller kardinal

Katarina Agorelius - Vatikanradion

Dessa och andra fall kräver mer än en ursäkt. Varje nyhet om övergrepp från prästerskapets sida på alla nivåer skapar tvivel hos många om vi bemöter denna katastrof i kyrkan på ett effektivt sätt. Det finns tydliga procedurer och en politik av nolltolerans för pedofilpräster men när det kommer in anklagelser mot en biskop eller kardinal finns det fortfarande ett stort tomrum i kyrkans politik vad gäller sexuellt beteende och sexuella övergrepp. Detta säger kardinal Seán Patrick O’Malley och han ber om tydligare procedurer för fallen där biskopar är inblandade och om transparenta protokoll för att garantera offren rättvisa och på ett passande sätt bemöta gemenskapens berättigade upprördhet.

Kyrkan måste agera snabbt och bestämt

Kyrkan behöver en stark och global politik för att bemöta fall av biskopars kriminella övergrepp på minderåriga och dem som gäller vuxna och kyrkan måste agera snabbt och bestämt vad gäller detta, skriver kardinalen. Han säger också att offren ska få beröm och behandlas med respekt och värdighet för att de vågar anmäla övergreppen.

“Offren ska få beröm och behandlas med respekt och värdighet för att de vågar anmäla övergreppen”

 

26 juli 2018, 12:47