Sök

Paulo Ruffini, prefekt för Vatikanens media Paulo Ruffini, prefekt för Vatikanens media 

Journalisten Paolo Ruffini - första lekmannen att styra en påvlig avdelning

Den nya ordföranden för Heliga Stolens kommunikationsavdelning Paolo Ruffini vill fortsätta Vatikanens mediareform i en tjänsteanda för kyrkan.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Journalisten Paolo Ruffini är den första lekmannen att styra en påvliga avdelning. Ien intervju med Vatican News berättar han om sin egen förvåning över påvens val. Han säger att han är fullt medveten om det stora ansvaret att ta sig an denna uppgift och att han förlitar sig på Guds nåd.

“Han betonar vikten av att visa upp det goda i världen, där kommunikationen alltför ofta grundas på det som inte är gott”

Ruffini berättar att påven i en intervju med honom har sagt att var och en av oss skapar kyrkan som institution och att vi är gemenskapen. Även lekmän är kallade att ta sitt ansvar för kyrkan, säger Ruffini och att hans själv som Paulus säger får lita på att det är i svagheten som man visar styrkan.

Ruffinis år vid Tv2000 och Radio InBlu

Hans år vid den italienska biskopskonferensens tv-kanal tv2000 och radio InBlu säger Ruffini har varit mycket bra, entusiasmerande och att han har samarbetat med utmärkta personer. Han betonar vikten av att visa upp det goda i världen, där kommunikationen alltför ofta grundas på det som inte är gott.

Reformen för Vatikanens kommunikation inleddes med Motu proprio 27 maj 2015 och nu förväntas Paolo Ruffini avsluta den. Men han själv säger att en reform aldrig görs av en enda person utan att det är en vandring som kräver lyhördhet och allas medverkan. Den kräver en vilja att ändra och en medvetenhet om innehållets storhet och skönhet av det som vi kommunicerar till vår tids män och kvinnor. Ruffini citerar påven och säger att man inte ska vara rädd för ordet reform för att det betyder inte att vitmåla lite saker utan att organisera dem på ett annat sätt.

 

12 juli 2018, 09:33