Sök

Gudsvigda kvinnor Gudsvigda kvinnor 

Instruktion publicerad om Ordo virginum: 2020 hålls världsmöte med Gudsvigda jungfrur

Den påvliga avdelningen som ansvarar för institut för Gudsvigt liv och kommuniteter för apostoliskt liv ger ut en ny instruktion med titeln Ecclesiae Sponsae imago med tanke på 50-årfirandet sedan den antika Jungfruorden, Ordo virginum återupplivades.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

2020 är det 50 år sedan påven Paulus VI återupplivade den antika Jungfruorden, Ordo virginum. Nu tillhör omkring 500 kvinnor denna orden världen över. Prefekt för den Påvliga avdelningen för Gudsvigt liv kardinal João Braz de Aviz säger att den nya handledningen Ecclesiae Sponsae imago om Ordo virginum är det första dokumentet att förnya och fastställa denna form av Gudsvigt liv. Det är även ett svar på ett visat intresse för denna kallelse och fokuserar särskilt på dess plats i kyrkans liv och den urskiljningen och bildning som krävs.

“Orden är mariansk; någon som tar till sig ett kyskt, fattigt och lydigt liv i bön, botgöring och nådeverk”

Historia

Då dokumentet presenterades sammanfattade ärkebiskopen José Rodríguez Carballo, som är sekreterare för avdelningen, Ordo virginums historia. Ordern växte på medeltiden fram ur kvinnors evangeliska vittnesbörd, som hade gett upp allt för att följa Herren. Påven Paulus VI återupplivade Ordo virginum 1970 för att återge kyrkan en livsstil som Kristi brud. Ärkebiskopen Carballo sa att biskopar, Gudsvigda jungfrur och experter har samarbetat i framtagandet av Ecclesiae Sponsae imago och att var och en har gett sitt eget bidrag för att lyfta fram de särdrag och den rikedom som denna form av Gudsvigt liv innebär.

Vad är Ordo virginum?

Den första delen av dokumentet utforskar ordens kallelse och vittnesbörd och förklarar att den först och främst är mariansk; någon som tar till sig ett kyskt, fattigt och lydigt liv i bön, botgöring och nådeverk. Den utmärkande faktorn är att ”karisman till jungfrulighet är i harmoni med varje Gudsvigd kvinnas karisma … med kreativ frihet” sa ärkebiskopen Carballo.

Hur är Ordo virginum organiserad?

Ecclesiae Sponsae imago förklarar i den andra delen att Gudsvigda jungfrur, om de så lever ensamma eller i sina kommuniteter eller grupper, är organiserade på stiftsnivå. Ärkebiskopen Carballo sa att varje Gudsvigd kvinna delar en historia och bidrar till kyrkans uppbyggnad och mission. Kallelsen att leva ett ensamt liv leder den Gudsvigda kvinnan till ett liv i en fördjupad gemenskap.

Hur blir en kvinna en Gudsvigd jungfru?

Msgr Carballo säger att dokumentets tredje del tar upp urskiljningen och bildningen i Ordo virginum. Här understryks biskopens roll i alla faser, före och efter kvinnan Gudsvigs.

50-årsfirande

Msgr Carballo hoppas att Ordo virginums 50-årsfirande 2020 kan erbjuda en förnyad inbjudan till denna antika form av Gudsvigt liv och visa dess värde som en tilltalande och krävande väg till helighet. Kardinal de Aviz hoppas å sin sida att årsfirandet ska samla Gudsvigda jungfrur från hela världen i Rom för ett internationellt möte och tillsammans fira sin orden med påven.

 

05 juli 2018, 10:10