Sök

Påven möter migranter Påven möter migranter 

Påven: Skapelsen är en gemensam gåva och inte en privat egendom

Under det pågående miljösymposiet i Aten läste kardinal Peter Turkson upp påven Franciskus budskap till patriark Bartolomeus I och deltagarna, med en stark uppmuntran att tillsammans ta hand om skapelsen och uppmärksamma de svaga.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Ett underbart hav som har omvandlats till en grav för män, kvinnor och barn - dessa ord i budskapet handlar om Medelhavet. Symposiets tema är “Toward a Greener Attica. Preserving the Planet and Protecting its People” och man behandlar miljöfrågor för bevandet av vår planet. Bland deltagarna ses kardinal John Olorunfermi Onaiyekan, ärkebiskop av Abuja och kardinal Peter Turkson, prefekt för den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, som också läste upp påvens budskap.

“Påven ber om samvetsrannsakan vad gäller den ekologiska krisen som vi upplever och ställer frågan: Vilken slags värld vill vi lämna över till dem som kommer efter oss ?”

Oro för migranter och flyktingar

Påven skriver att han bevarar sitt besök på den grekiska ön Lesbos friskt i minnet, då han tillsammans med patriarkerna Bartholomeus och Hieronymos II fick tillfället att uttrycka den gemensamma oron för situationen med migranter och flyktingar. Det var då, skriver påven, som han slogs av tanken att ett så vackert hav har blivit en grav för män, kvinnor och barn som till största delen bara ville fly från omänskliga förhållanden i sina hemländer. Där, lägger han till, kände jag själv det grekiska folkets generositet, så rik på mänskliga och kristna värden och deras ansträngningar, trots effekterna av deras ekonomiska kris, att trösta dem som har mist allt de ägde och som kommer till deras kuster.

Skapelsen är en gåva, inte en ägodel

Genom att se denna motsägelsefulla dramatiska situation, berättar påven, kunde han bättre förstå vikten av temat för detta symposium. Ömtåligheten handlar inte bara om utsatta personer världen över utan även om klimatmigranter och flyktingar. Påven citerar sig själv från sin encyklika Laudato sì: Vi fördömer även de framtida generationerna att leva i ett gemensamt hem som är i sönderfall. Påven ber om samvetsrannsakan vad gäller den ekologiska krisen som vi upplever och ställer frågan: Vilken slags värld vill vi lämna över till dem som kommer efter oss – till barnen som växer upp? Vården av skapelsen, som ska ses som en gemensam gåva och inte en privat egendom, kräver alltid ett erkännande av varje människas och varje folks rättigheter.

Katoliker och ortodoxa tillsammans för vården av skapelsen

Påven hänvisar sedan till sitt budskap för Världsbönedagen för vård av skapelsen som firas 1 september, som han har skrivit tillsammans med patriark Bartolomeus, och understryker att: Plikten att ta hand om skapelsen utmanar alla personer av god vilja och inbjuder de kristna att erkänna den ekologiska krisens andliga rötter och samarbeta med att ge ett entydigt svar på problemen. Världsbönedagen för vård av skapelsen är ett steg i denna riktning, för att den visar vår gemensamma oro och vilja att arbeta för att ta itu med detta känsliga problem. Min bestämda övertygelse är att den katolska kyrkan ska fortsätta att vandra tillsammans med patriarkerna längs denna väg. Samtidigt hoppas jag att katoliker och ortodoxer tillsammans med de troende vid andra kristna församlingar och alla personer av god vilja kan arbeta tillsammans och på lokal nivå för vården av skapelsen och för en hållbar och integrerad utveckling.

“Plikten att ta hand om skapelsen utmanar alla personer av god vilja och inbjuder de kristna att erkänna den ekologiska krisens andliga rötter”

07 juni 2018, 10:09