Sök

Nordiska biskopskonferensen i hjärtligt möte med påven Franciskus

Den Nordiska biskopskonferensen avlade sitt ad limina-besök hos påven Franciskus på torsdagen 7 juni. Biskopskonferensens ordförande msgr Czeslaw Kozon, biskop av Köpenhamn, berättar i en intervju med Vatican News om mötet, som han beskriver som mycket öppenhjärtigt.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Detta var de nordiska biskoparnas första samlade tillfälle att möta påven Franciskus och de blev mycket uppmuntrade av att kunna tala och diskutera fritt. Efter inledningsord bad påven dem tala om allt de ville, ställa frågor och även ge kritik så länge det stannade inom Vatikanen.

Ungdomar och kallelser

Påven tog själv upp frågor kring ungdomar och biskoparna berättade att ungdomar i Skandinavien är mycket engagerade i varandra och ser hoppfullt på framtiden. Vad gäller de katolska ungdomarna kunde biskoparna stolt berätta att även om en minoritet av dem praktiserar sin tro, finns det en mycket stark kärna av engagerade katolska unga personer. Till exempel i Sverige deltar ett stort antal katolska ungdomar i evenemang som anordnas för dem. De är mycket medvetna om den katolska tron och försvarar och praktiserar den. Påven uppmuntrade biskoparna att följa ungdomarna och hjälpa dem att ta bra beslut.
Sedan ledde samtalet till kallelser och även vad gäller detta kunde biskoparna berätta att det inte är så dåligt i Skandinavien med tanke på det låga antalet katoliker i dessa länder. Dock är situationen inte så optimistisk vad gäller kvinnliga kallelser.

“Interkommunion är lättare att acceptera för lutheraner än för katoliker”

Ekumenik och interkommunion

Påven tog sedan själv upp frågan kring ekumeniken och de talade om interkommunion. Biskoparna berättade att även om de inte står inför samma utmaningar som dem i Tyskland till exempel så kommer frågan upp då och då. Diskussionen handlar om hur man ser på eukaristin och att interkommunion är lättare att acceptera för lutheraner än för katoliker. Biskoparna berättade för påven att de moraliska frågorna går mer isär än de dogmatiska inom det ekumeniska samtalet, även om de dogmatiska inte är helt tydliga, och att avståndet mellan kyrkorna växer på grund av olika syn på moraliska frågor.

Påven glad att generalsekreteraren är en ordenskvinna

Påven visade avslutningsvis uppskattning för det faktum att denna biskopskonferens är en av de få som inte har en präst som generalsekreterare utan att titeln innehas av en ordenskvinna.

“Avståndet mellan kyrkorna växer på grund av olika syn på moraliska frågor”

08 juni 2018, 09:15