Sök

Familj Familj 

Msgr Auza vid FN på Globala dagen för föräldrar

Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr Bernardito Auza talade vid ett möte 1 juni med tanke på Globala dagen för föräldrar. Mötets tema var Effekterna av gott föräldraskap på barn och samhälle: De många fördelarna med att vårda barnets integritet i hemmet och sponsrades av Heliga Stolen och Universal Peace Federation. Msgr Auza påminde om att denna globala dag instiftades år 2012 för att hylla föräldrar världen över för deras osjälviska, livslånga engagemang för att vårda och skydda sina barn och hjälpa dem att helt mogna som människor.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vikten av att mammor och pappor och deras gemensamma engagemang att uppfostra den nya generationen kan inte överskattas. Mänsklighetens framtid beror på hur väl mammor och pappor utför sina uppdrag som lärare i hemmets skola där barnen lär sig så många grundläggande mänskliga värderingar som att vara sociala, tillitsfulla, respektfulla och ansvarsfulla, gå i skolan, kunna jobba hårt, bry sig om andra, känna med andra, förlåta, vara solidariska och utvecklas moraliskt.

Ett gott föräldraskap är grundläggande

Msgr Auza underströk att ett gott föräldraskap är grundläggande för att uppnå den FN:s mål. Han sa att fred är det mest grundläggande av FN:s fyra pelare men att föräldraskap är lika grundläggande som de tre andra, utveckling, främjande och skydd av mänskliga rättigheter och att hålla internationella avtal och fördrag.

“Mänsklighetens framtid beror på hur väl mammor och pappor utför sina uppdrag som lärare i hemmets skola”

02 juni 2018, 10:57