Sök

Möte mellan Koreas och USA:s presidenter Möte mellan Koreas och USA:s presidenter 

Korea - Heliga Stolen stödjer initiativ för dialog och försoning

“Mötet mellan USA och Nordkorea i Singapore är en ny etapp mot freden i Korea, Asien och hela världen”, framhåller biskopen i Daejon, msgr You, som också är ordförande i de sydkoreanska biskoparnas kommission för samhället. “Jag har bett och välsignat de båda ledarna. En miljon personer lider av att Korea är delat, att deras familjer är splittrade. Men nu upplever vi ett nytt hopp. Vi är glada, för med Guds nåd ser vi att det inleds en ny tid”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

“Ett fredsmöte som den koreanska kyrkan oavbrutet har bett för”

Msgr You lovordar den sydkoreanske presidenten Moons engagemang. “För ett år sedan inledde han sitt mandat med den uttryckliga målsättningen att uppnå fred och avspänning mellen Nord- och Sydkorea. Han har knutit relationer med stormakter såsom Kina och Usa i syftet att göra framsteg för freden. Idag ser vi resultaten av hans engagemang”.

Den rätta vägen är förlåtelsen

“Nu väntar vi på att orden under mötet i Singapore skall omsättas i handling, vilket betyder att inleda en process för förlåtelse och försoning. Den rätta vägen är förlåtelsen. Detta är vårt hopp och vår önskan för Koreas framtid”.

“Heliga Stolen vill stödja varje möjliga initiativ för dialogen och försoningen”

Nuntien i Seoul uttrycker sin glädje över det historiska mötet mellan Usa och Nordkorea

Också nuntien i Seoul, msgr Xuereb, uttrycker sin glädje över det historiska mötet mellan Usa och Nordkorea i Singapore som bara tills för ett par månader sedan var ett otänkbart möte. Ett fredsmöte som den koreanska kyrkan oavbrutet har bett för. Nuntien uttrycker också sin glädje över bönenovenan som de koreanska biskoparna har tagit initiativet till mellan den 17 och 25 juni, varje dag med en speciell böneintentention. En bön blir för politikerna i Nord- och Sydkorea och “en angår oss väldigt mycket”, säger msgr Xuereb, “för den är för evangeliseringen i Nordkorea. Och det är nu just min mission såsom nuntie. Den Heliga Stolen vill stödja varje möjliga initiativ för dialogen och försoningen”.
 

12 juni 2018, 16:10