Sök

Kommunionsutdelning Kommunionsutdelning  

Kommunion i inter-konfessionella äktenskap: vänta!

Ett brev från Troskongregationen klargör påven Franciskus tanke vad gäller inter-konfessionella äktenskapsdebatten i den tyska biskopskonferensen: Det krävs ytterligare studier för att fördjupa denna ekumenisk fråga som berör hela den universella kyrkan.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I brevet uppmanas de tyska biskoparna att invänta förhållningssätt som involverar hela den universella kyrkan. Prefekten för Troskongregationen skriver på uppdrag av påven Franciskus till ordföranden för den tyska biskopskonferensen om den känsliga frågan vad gäller tillträde till Eukaristin som protestant gift med en katolik.

Texten understryker även behovet av att noggrant utvärdera vilken inverkan ett beslut i denna fråga kan ha på den balans som uppnåtts i den ekumeniska dialogen.

De tyska biskoparnas ståndpunkt

Den interkonfessionella kommunionen är möjligheter under vissa förutsättningar, enligt kyrkans kanoniska lag. Tre fjärdedelar av Tysklands katolska biskopar röstade i februari för att Eukaristin ska kunna delas ut till protestanter i blandäktenskap, där maken/makan är katolik. 13 av de 60 biskoparna röstade dock emot förslaget och sju av dem vände sig efteråt till Troskongregationen och bad om ett förtydligande. Deras fråga var om det är möjligt att en nationell biskopskonferens röstar om något som berör hela kyrkans tro och praxis - Kyrkans enhet är inte ett föremål för omröstning, menade de.

Möte i Vatikanen

Brevet ledde till ett möte i Vatikanen den 3 maj mellan tyska biskopar som representerade de båda ståndpunkterna, och kurian med bland andra Troskongregationens prefekt, msgr. Ladaria. Samtalet ledde dock inte till den klarhet som biskoparna hade hoppats på, utan påven lämnade tillbaka frågan till de tyska biskoparna med uppmaningen att ”om möjligt komma uppnå ett enhälligt resultat i ecklesiastisk anda”.

Fortsätt som tidigare

I väntan på ytterligare fördjupade studier om interkonfessionell kommunionsutdelning uppmanar nu kurian med detta brev de tyska biskoparna till att vänta, och fortsätta som tidigare medan de avvaktar direktiv. Biskopen har ansvar att avgöra om kommunion till en protestant är inom den ramen som den kanoniska rätten tillåter.

05 juni 2018, 12:38