Sök

Kardinalrådet C9 i sammanträde med påven Franciskus Kardinalrådet C9 i sammanträde med påven Franciskus 

C9 i reformarbete

Kardinalrådet C9 har hållit sitt 25e möte tillsammans med påven Franciskus 11-13 juni . Heliga Stolens presschef Greg Burke presenterade sammanträdets innehåll under en presskonferens på onsdagen. Alla rådets medlemmar har varit närvarande förutom kardinal George Pell. Påven var inte närvarande under onsdagsförmiddagen på grund av sin allmänna audiens.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Till största delen har rådet sett över utkastet för Roms kurias nya apostoliska konstitution som bär den provisoriska titeln Praedicate Evangelium. Kardinalrådet har slutfört en första text att överlämna till påven för översyn.

Ekonomiska reformen

Rådet har gradvis sett över de olika delarna i kurians pågående reform som pågår sedan 5 års tid. Msgr Brian Ferme, rådets sekreterare för ekonomiska frågor, presenterade reformen för den finansiella organisatoriska strukturen för Heliga Stolen och guvernatoratet. Han presenterade positiva resultat som enheltig procedur för budgetar och slutliga redovisningar, en större uppmärksamhet på utgifter, ett större samarbete och förståelse för den ekonomiska reformen samt en gradvis förändring av mentaliteten när det gäller öppenhet och ansvarsskyldighet.

Nästa möte 10-12 september 

Kardinal Sean Patrick O’Malley uppdaterade rådet om arbetet vid Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga. Kardinalrådets nästa möte kommer att hållas 10-12 september 2018.

Reformen utgår från Evangelii gaudium

Under presskonferensen delades ett dokument ut om kurians reform som har satts samman av rådet. Där påminner de om att reformen utgår från det som påven har uttryckt i sin apostoliska uppmaning Evangelii gaudium: Jag har en dröm om en ”missionsoption”, det vill säga en impuls som kan ge allt en ny form…som bättre anpassas till att kanalisera evangelisationen i dagens värld (jfr 27).

Tre kännetecken för reformen är traditionen, dvs troheten till historien i kontinuitet med det förgångna, uppdatering och samordning för att förenkla arbeten.

“Tre kännetecken för reformen är traditionen, uppdatering och samordning”

14 juni 2018, 08:38