Sök

Hostior Hostior  

Vatikanen i samtal med tyska biskopar om kommunion till icke-katoliker

Den 3:e maj träffas en grupp tyska kardinaler och biskopar medlemmar vid den romerska kurian för att ta itu med frågan om eventuell tillåtelse till icke-katolska makar i blandäktenskap att ta emot Eukaristin. I ett pressmeddelande på fredagen kommenterade den Heliga Stolens pressrum samtalet

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

”I den tyska biskopskonferensens senaste plenarsession mellan den 19-22 februari 2018, tog man upp en pastoral fråga med benämningen ”Vandra med Kristus” och som berör kommunion till icke-katoliker som är gifta med katoliker. Mer än tre fjärdedelar av biskopskonferensens medlemmar godkände denna text, och är öppna för att ge Eukaristin till icke-katoliker.

Ett stort antal präster och sju stiftsbiskopar kunde av olika anledningar inte ge sitt samtycke till detta och därför vände sig dessa sju biskopar till Troskongregationen, det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet  och det Påvliga rådet för lagstiftande texter. Samtalet ägde rum i Vatikanen den 3:e maj.

Under samtalen som hölls på tyska, förklarade Troskongregationens prefekt, msgr. Ladaria att påven Franciskus inför mötet hade uttryckt uppskattning över de tyska biskoparnas ekumeniska arbete, och att han ber dem att om möjligt komma fram till ett enhälligt resultat i ecklesiastisk anda.

Olika synvinklar diskuterades i mötet: till exempel belystes frågan i ljuset av trosläran och pastoralvården, frågans relevans i den universella kyrkan och dess juridiska dimension. Msgr. Ladaria informerar efter mötet om samtalets innehåll. Mötet ägde rum i en hjärtlig och broderlig atmosfär.”

Den tyska delegationen bestod av kardinal Reinhard Marx, ärkebiskop av München och Freising och ordförande för den tyska biskopskonferensen; kardinal Rainer Maria Woelki, ärkebiskop av Köln; msgr. Felix Genn, biskop av Münster; msgr. Karl-Heinz Wiesemann, biskop av Speyer och ordförande i den tyska biskopskonferensens kommission för trosläran; msgr. Rudolf Voderholzer, biskop av Regensburg, vice ordförande för den tyska biskopskonferensens kommission för trosläran; msgr. Gerhard Feige, biskop av Magdeburg och ordförande i kommissionen för ekumeniska frågor vid den tyska biskopskonferensen; fader Hans Langendörfer, S.I., generalsekreterare för den tyska biskopskonferensen.

Från kurian deltat Troskongregationens prefekt msgr. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I.; kardinal Kurt Koch, prefekt vid det Påvliga rådet för främjandet av Kristen Enhet; msgr. Markus Graulich, S.D.B., Sekreterare vid det påvliga rådet för lagstiftande texter; fader Hermann Geissler, F.S.O., vid Troskongregationen.

13 biskopar av 60 röstade emot att interkonfessionell kommunionsutdelning under plenarsessionen i februari. Och sju av dem, inklusive en kardinal, sände den 22 mars, ett brev till Rom i vilket de uttryckte sin undran, och bad om ett förtydligande.

Brevet undertecknades av kardinal Rainer Woelki, ärkebiskop i Köln. Ludwig Schick, ärkebiskop av Bamberg, Gregor Hanke, biskop i Eichstätt, Zdarsa Konrad, biskop av Augsburg, Wolfgang Ipolt, biskop i Görlitz, Rudolf Voderholzer, biskop i Regensburg, och Stefan Oster, biskop i Passau.

Den 20 april uttryckte Troskongregationens tidigare prefekt, kardinal Müller, sitt stöd till de sju biskoparna. Han sa att öppningen till interkonfessionell kommunionsutdelning, som majoriteten av de tyska biskoparna önskar, skulle leda till en "ecklesiastisk nihilism som öppnar en avgrund som så småningom slukar kyrkan".

I brevet som sändes till Rom läser man att: ”Personligen tror vi att omröstningen den 20 februari inte var rätt, eftersom vi är övertygade om att frågan inte är en pastoral fråga, utan en fråga om tro och Kyrkans enhet, vilket inte är föremål för omröstning.”

Biskoparnas fråga till Rom är bland annat: "Är det möjligt för en nationell biskopskonferens, i en viss språkregion, fatta ett isolerat beslut, som rör hela kyrkans tro och praxis, utan att referera eller integrera sig den universella kyrkan?".

04 maj 2018, 13:09