Sök

Påven möter familjer Påven möter familjer 

Påven: Fullständig avlat vid Världsfamiljedagarna

Dem som kommer att delta eller medialt bidra till Världsfamiljedagarna i Dublin i augusti där påven Franciskus kommer att närvara kommer att kunna beviljas partiell eller fullständig avlat

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus beviljar fullständig avlat i samband med de nionde Världsfamiljdagarna som kommer att hållas i Dublin i Irland 21-26 augusti i år. Detta avslöjar det apostoliska penitentiariet i ett dekret som utfärdades 21 maj på den saliga Jungfrun Maria, kyrkans moders minnesdag.

“Påven har ägnat familjen inte mindre än 33 trosundervisningstillfällen under de allmänna audienserna”

Fullständig och partiell avlat

I dekretet läser man att fullständig avlat beviljas dem som på något sätt deltar i Världsfamiljedagarna eller dem som inte kan delta men är andligt enade med de församlade i Dublin. Partiell avlat beviljas troende som med botfärdigt hjärta vid en angiven tid ber för familjernas bästa.

Deltagarna från över 100 länder

Den påvliga avdelningen för lekmän, familj och liv berättar att 22 000 personer hittills är anmälda att delta i Världsfamiljedagarna och de kommer från 103 länder och 28% av dessa är under 18 år.

3500 volontärer

3500 volontärer förbereder sig redan för dagarna och hundratals internationella kontemplativa kommuniteter har meddelat att de kommer att be för alla som deltar i mötet.

Familjen med påven Franciskus ord

Påven Franciskus apostoliska uppmaning Amoris laetitia, (på svenska Glädjen att älska, Veritas förlag) kommer att vägleda Världsfamiljemötet. Han har ägnat familjen inte mindre än 33 trosundervisningstillfällen under de allmänna audienserna, där han har befäst familjens centrala roll i kyrkan och samhället - familjen som grundas på äktenskapet mellan man och kvinna och som står emot ideologisk kolonisering som genusteori, som påven kallar det mänskliga sinnets misstag. Påven talar rent konkret om familjens glädje och sorg och han ber om en särskild uppmärksamhet åt skadade eller de så kallade irreguljära familjerna.

“...genusteori, som påven kallar det mänskliga sinnets misstag”

23 maj 2018, 08:52