Sök

Paulus VI och doften av helighet

Vid dagens koncistorium avslöjade påven Franciskus att Paulus VI kommer att helgonförklaras 14 oktober 2018 i Vatikanen. Påven Paulus VI fullbordade Andra Vatikankonciliet och gav de minsta sin röst

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Paulus IV: "Den som litar på Herren finner lätt helighet och ja, att den är vacker och lycklig" 

“Helighet är inom räckhåll för alla”: sa påven Paulus VI vid den allmänna audiensen 16 mars 1966 då han förklarade att för vara heliga måste man förlita sig på två grundpelare: ”Guds nåd och den goda viljan”. 

“Det ofödda barnets påve”

Paulus VI helgonförklaras

Vid ett möte i februari i år med Roms prästerskap i den påvliga katedralen San Giovanni in Laterano, berättade påven Franciskus att Paulus VI (Concesio, Italien, 26 september 1897 – Castel Gandolfo, 6 augusti 1978) som han saligförklarade 19 oktober 2014, ska helgonförklaras. Just 2014 skedde miraklet som har lett till helgonförklaringen och som gäller en oförklarlig läkning av en flicka under femte månaden av mammans graviditet. Enligt läkare skulle flickan inte kunna födas på grund av komplikationer och för faran för mammans hälsa. Under en resa till Brescia och helgedomen tillägnad Jungfru Marias nåd, i Paulus VI:s födelseort, bad mamman intensivt om den salige påvens förböner och de ledde till att flickan helt och hållet blev frisk.

“Den som litar på Herren finner lätt helighet och ja, att den är vacker och lycklig”

Det ofödda barnets påve

Innan saligförklaringen skedde ett annat mirakel som tillskrivs Paulus VI och även denna gång handlade det om läkandet av ett ofött barn just i femte månaden. Det skedde i Kalifornien 2001 då mamman hade vätska i buken och inget i forstersäcken. Läkarna rekommenderade henne att göra abort men hon vägrade och på en italiensk ordenssysters råd, som hade känt Paulus VI, bad hon för hans förböner och barnet föddes utan problem i 39nde veckan.

Han fördömde artificiella medel för att förhindra befruktning 

I år är det också 50 år sedan Paulus VI:s encyklika Humanae vitae där han fördömde artificiella medel för att förhindra befruktning och han tog ett tydligt ställningstagande mot familjeplaneringspolitiken, som ofta införs av rika länder i fattiga.

“Paulus IV tog ett tydligt ställningstagande mot familjeplaneringspolitiken, som ofta införs av rika länder i fattiga.”

 

19 maj 2018, 10:10