Sök

Påven Franciskus och msgr Auza Påven Franciskus och msgr Auza 

Msgr Auza vid FN om skydd av civila vid väpnad konflikt

22 maj gjorde Heliga Stolens ständige observatör vid FN i New York msgr Bernardito Auza ett inlägg vid säkerhetsrådets möte om skyddet av civila i väpnade konflikter. Han sa att trots betydliga förbättringar sedan 1977 års tilläggsprotokoll till Genèvekonventionerna för lagligt skydd av civila och skadade vid väpnade konflikter måste de i säkerhetsrådet regelbundet höra vittnesbörd om de mest brutala, barbariska och avsiktliga övergrepp mot civila och civila infrastrukturer som krigsstrategi.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Mänskligt lidande kan inte belånas eller offras på de politiska målens altare”

Msgr Auza tog exempel som de förskräckliga brott som begås i Syrien och i avlägsna byar i staten Borno i Nigeria, hungersnöd i Sydsudan och Yemen på grund av att livsmedelssändningar inte släpps fram och attacker som medvetet riktas mot civila på många platser i världen. Han sa att FN:s generalsekreterare med rätta talar om en global skyddskris och att påven Franciskus vid upprepade tillfällen säger att det är ytterst oacceptabelt att så många obeväpnade personer, däribland många barn, måste betala priset för konflikter.

Svek mot mänskligheten

Den svåra situationen för de sårbara som omfattar kvinnor och barn är akut. Det handlar om över 20 miljoner personer varav 1,4 miljoner är barn sa msgr Auza och betonade att det behövs globalt ansvar och hjälp.

“Påven: Attacker mot sjukhus och skolor hotar hela generationers rätt till liv, hälsa och skola”

För detta krävs grundläggande vård med sjukhus och läkare. Som påven har sagt utgör attacker mot sjukhus och skolor hot mot hela generationers rätt till liv, hälsa och skola och måste starkt fördömas sa msgr Auza. Detta bryter inte bara mot internationella lagar utan är svek mot mänskligheten. Vi måste få ett slut på straffrihet för dessa brott.

Förhindra att väpnade konflikter bryter ut

Mänskligt lidande kan inte belånas eller offras på de politiska målens altare sa msgr Auza och betonade att politisering och militarisering av humanitär hjälp är oaccaptabel. Målet att skydda civila uppnås bäst genom att förhindra att väpnade konflikter bryter ut. Detta betyder att att ta itu med konflikternas grundläggande orsaker för att hitta inkluderande politiska lösningar på tvister och söka fredliga lösningar. En förebyggande kultur är trots allt den bästa vägen till hållbar och bestående fred och säkerhet.

“Det är ytterst oacceptabelt att så många obeväpnade personer, däribland många barn, måste betala priset för konflikter”

24 maj 2018, 08:37