Sök

Fra Giacomo Dalla Torre i möte med påven Franciskus i juni 2017 Fra Giacomo Dalla Torre i möte med påven Franciskus i juni 2017  

Malteserordens nye stormästare vald

Fra 'Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto har blivit vald till Malteserordens 80:de stormästare. På onsdagens samlades valrådets 54 medlemmar i Malteserordens säte på Aventinen i Rom för att välja en ny Stormästare.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

I pressmeddelandet läser vi att Fra 'Giacomo Dalla Torre, som valdes till ordförande för ett år sedan, den 29 april 2017 är nu vald till stormästare. Inför valet fanns det 12 kandidater. Påven Franciskus har informerats om valresultatet, liksom ordens nationella associationer över hela världen. Den nyvalda stormästaren svor på torsdagen sin ed inför påvens särskilda delegat till Malteserorden, ärkebiskop Angelo Becciu, i kyrkan Santa Maria på Aventinen.

I början av 2017 avgick Fra' Matthew Festing som orderns stormästare på begäran av påven Franciskus, som hade upprättat en kommission för att undersöka hans beslut att avsätta orderns storkansler, Albrecht Freiherr von Boeselager.

Festing valde att inte samarbeta med utredningen och insisterade på att avsättandet av von Boeselager var något som låg utanför Vatikanets jurisdiktion.

Även om von Boeselager återupptogs som storkansler, ledde hans avskedan och påvens ingripande till att tvisten inom Malteserorden fick stor uppmärksamhet.

Ansvar över pågående reformen 

Den nya stormästaren kommer att ansvara över den pågående reformen av Malteserorden, som inleddes 2017, för att anpassa den till den utveckling som Ordern har upplevt under de senaste decennierna. För närvarande finns Malteserorden i 120 länder runt om i världen, med över 2000 projekt inom medicinska och sociala områden. Malteserorden har över 120 000 volontärer och medicinsk personal.

Vallfärden till Lourdes 

Stormästarens första officiella engagemang kommer att vara den 60:e Internationella Vallfärden till Lourdes mellan den 5- 8 maj. Varje år deltar över 7 000 medlemmar och volontärer från hela världen i pilgrimsfärden. Man räknar då även 1.600 sjuka och funktionshindrade pilgrimer. Pilgrimsfärden till Lourdes representerar en av de viktigaste delarna i medlemmarnas och volontärernas andliga liv.

Stormästaren en statschef

Enligt ordens konstitution är stormästaren Malteserordens högsta religiösa ledare och han väljs på livstid, för att ägna sig år utvecklingen av ordens verk och vara en förebild på kristna principer för sina medlemmar. De stater med vilka ordern har diplomatiska förbindelser erkänner stormästaren de privilegier som reserveras för statschefer.

Dalla Torre föddes i Rom den 9 december 1944 och studerade kristen arkeologi och konsthistoria vid Roms universitet. Han undervisade i klassiskt grekiska vid Roms Påvliga universitet Urbaniana och var som universitetets chefbibliotekarie och arkivarie. Han har varit medlem som riddare i Malteserorden sen 1985 och avlade sina ordenslöften 1993.

Historia

Den Suveräna Malteserorden firade den 15 februari 2013 sitt 900-årsjubileum till minne av den dag då påve Paschal II skrev under Pie Postulatio Voluntatis. Det bekräftade ställningen för den religiösa och hospitaliära kommuniteten, vilken skapats av den Salige Gérard, som en Orden skyddad av den Heliga Stolen. Alla medlemmar har avlagt ett åtagande att i handling leva i enligt Malteserordens motto "Tuitio fidei et obsequium pauperum"; till trons försvar och till hjälp för de fattiga och sjuka - de behövande.

 

 

 

03 maj 2018, 13:36