Sök

Sorg efter terrorattentat i Indonesien Sorg efter terrorattentat i Indonesien 

Kardinal Sandri: Attentaten i Indonesien - omänsklig perversion

Prefekten för Kongregationen för de orientaliska kyrkorna kardinal Leonardo Sandri gjorde ett inlägg vid konferens med Vatikanens stiftelse för främjandet av andlighet och evangelisation tillägnat den Heliga familjen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“När ett vålds- och terrorprojekt når livets vagga och samhällets grundläggande kärna, har vi verkligen nått en nivå av omänsklig perversion”. Detta underströk kardinal Leonardo Sandri, då han hänvisar till de senaste attentaten i Indonesien som utfördes av en familj – en pappa och en mamma tillsammans med sina fyra barn som sprängde sig själva i tre olika kyrkor.

“När ett vålds- och terrorprojekt når livets vagga och samhällets grundläggande kärna, har vi verkligen nått en nivå av omänsklig perversion”

Kardinalen tog tillfället i akt att tala om detta vid en konferens med Vatikanens stiftelse “Internationellt centrum Familjen från Nasaret” där myndighetspersoner och diplomater var närvarande. Han fokuserade på familjen i Mellanöstern och sa att man inte borde leva med svärd i handen utan främja en nationell familj där man lyssnar på varandra och tar gemensamma beslut.

Mellanöstern riskeras att avbefolkas

Han talade om att Mellanöstern riskeras att avbefolkas då minoriteter och särskilt kristna stöts bort från platser de har bott på i nästan 2000 år. Han sa att det inte räcker med att ge dem som kommer tillbaka ett hus eller en stad utan att man måste se till att rädslan försvinner.

Emigrationskris

Kardinalen ber stiftelsen om en konkret och realistisk vision för att stimulera de lokala kyrkoherdarna att ta initiativ för att från grunden skapa en ömsesidig tilltro och kärlek för rättvisa.

Kvinnans roll i Mellanöstern

Efter att ha uttryckt uppskattning för att de många katolska skolorna i Mellanöstern främjar en utbildning som byggs på en öppen och mottagande mentalitet talade kardinal Sandri slutligen om kvinnans och familjemoderns roll i Mellanöstern och underströk att det inte handlar om att exportera en frigörelsemodell som i västvärlden visar på stora begränsningar.

 

17 maj 2018, 10:17