Sök

Kardinal George Pell Kardinal George Pell 

Kardinal Pell – rättegång i Australien

"Inte skyldig": det är vad kardinal George Pell sa till domstolen i Melbourne, som på måndagen beslutade att skjuta upp rättegången om sexuella övergrepp.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Kardinal George Pell, som anklagas för att ha begått sexuella övergrepp, kommer att prövas i Australien. Beslutet kom idag från Melbourne domstol. Övergreppen ska ha begåtts för många år sedan. Domaren Belinda Wallington avvisade några av de allvarligaste anklagelserna, som framkom under förhandlingen för fyra veckor sedan i Melbourne, men bestämde att det fanns tillräckliga element för en rättegång inför en domstol.

"Inte skyldig" sa den 76-årige australiensiske kardinalen med en fast röst. I juni i fjol beviljade påven Franciskus honom ledighet från uppgiften som prefekt för Ekonomisekretariatet i kurian, för att försvara sig under rättegången.

 

03 maj 2018, 13:55