Sök

Dokumentet Cor Orans Dokumentet Cor Orans 

Cor Orans: Dokument om kvinnliga kommuniteter

Heliga Stolens pressrum har presenterat ett dokument med instruktioner för det kvinnliga kontemplativa livet, som har tagits fram av Kongregationen för institut för gudsvigt liv och för gemenskaper för apostoliskt liv. I dokumentet läser man att stiftsbiskopar har det övergripande ansvaret.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Dokumentet Cor Orans är en instruktion för hur den apostoliska konstitutionen Vultum Dei Quaerere (Söka Guds ansikte) ska följas. Den är framtagen av Kongregationen för institut för gudsvigt liv och för gemenskaper för apostoliskt liv och presenterades vid Heliga Stolens pressrum av kongregationens sekreterare och undersekreterare msgr. José Rodríguez Carballo och f. Sebastiano Paciolla.

På uppdrag av påven Franciskus

På uppdrag av påven Franciskus har kongregationen tagit fram instruktionerna som särskilt riktas till kongregationerna av latinsk rit, för att förklara konstitutionen och hur den kan följas. F. Paciolla berättar för Vatican News att dokumentet främst handlar om vikten av klostrens författning och självständighet.

“Varje kvinnlig kommunitet ska garanteras regelbunden tillsyn och stiftsbiskopen har det övergripande ansvaret”

Klostrens självständighet

I dokumentet förklarar man att kyrkan erkänner varje klosters rättsliga självständighet - att liksom den kvinnliga kommunitetens liv är självständigt, är den även rättsligt självständig. Denna självständighet gynnar stabilitet i livet och enheten i kommuniteten och garanterar livsvillkor i respektive kommunitets anda.

Kyrklig tillsyn

Varje kvinnlig kommunitet ska garanteras regelbunden tillsyn och stiftsbiskopen har det övergripande ansvaret, klargör dokumentet.

 

16 maj 2018, 09:34